Coronavaccin is geen wondermiddel, maar helpt wel

3 problemen en oplossingen

corona-vaccin
Getty Images

In Nederland zijn veel mensen gevaccineerd, maar toch zitten we nu in een nieuwe uitbraak. Hoe is dat mogelijk? Het medische vakblad JAMA gaat in op verschillende problemen en laat zien dat de vaccins nog steeds beschermen tegen grotere ellende.

Probleem 1: Gevaccineerden die corona oplopen, zijn toch besmettelijk voor anderen

Afgelopen zomer werd ontdekt dat je na vaccinatie niet alleen nog steeds corona kunt oplopen, maar dat je ook nog flink wat virusdeeltjes kunt verspreiden. Het kan zelfs net zoveel zijn als bij een niet gevaccineerd iemand.

Oplossing: vaccins maken je korter besmettelijk

Het aantal virusdeeltjes bij een gevaccineerd iemand met corona daalt sneller, dan bij een niet gevaccineerd iemand. Je bent dus korter besmettelijk dankzij vaccinatie. Volledig gevaccineerde mensen die besmet zijn met het coronavirus, steken anderen minder makkelijk aan. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken in Engeland onder 150.000 mensen die in contact waren geweest met bijna 100.000 mensen met corona. Gevaccineerde mensen gaven het virus pakweg de helft minder vaak door.

Probleem 2: Gevaccineerden kunnen nog steeds covid krijgen

Dit probleem is lastiger te onderzoeken dan je denkt, omdat oudere mensen vaker gevaccineerd zijn, maar ook ernstiger ziek kunnen worden. In de ziekenhuizen zie je dus mensen van verschillende leeftijd met en zonder vaccinatie en dat roept de vraag op of de vaccins wel helpen.

Oplossing: vaccins beschermen tegen ernstig verloop van covid-19

De Amerikaanse onderzoeker Tenforde en zijn groep hebben dit opgelost door groepen mensen met corona met elkaar te vergelijken die dezelfde leeftijd, vaccindatum, soort vaccin, sterkte van het immuunsysteem en coronavariant hebben. Appels met appels vergelijken dus. Hieruit bleek dat de vaccins inderdaad voor 85 procent beschermen tegen ziekenhuisopname door covid-19. Dit onderzoek concludeert: als je corona oploopt, terwijl je gevaccineerd bent, krijg je minder ernstige symptomen, loop je minder risico op ziekenhuisopname en herstel je sneller. Dit geldt ook voor de deltavariant.  Wel kwamen twee andere problemen aan het licht: de vaccins werken minder goed bij een verzwakt immuunsysteem en de werking neemt na verloop van tijd af.

Probleem 3: De werkzaamheid van vaccins neemt af

De werkzaamheid van de rna-vaccins neemt af na een aantal maanden. Met name het Pfizer vaccin blijkt na een half jaar behoorlijk verminderd. Onderzoeken wijzen uit dat het vaccin zeker de helft minder goed beschermt.  

Oplossing: vaccins werken weer beter na een boost

Israël was koploper bij de vaccinatie, daar was al vroeg te zien dat de Pfizer-vaccins goed werkten. Nu bleek ook koploper in het ‘uitwerken’ van de vaccins, want het aantal besmettingen nam weer toe. Israël begon als een van de eerste landen met een boost-vaccin en dat laat nu goede resultaten zien. Dit boostervaccin geeft nieuwe bescherming tegen infectie, ziekenhuisopname en overlijden door covid-19.

Mensen met een verzwakt immuunsysteem krijgen al langer een booster aangeboden. Voor ouderen en bewoners van zorginstellingen wordt de boostervaccinatie nu voorbereid in Nederland.

Meer weten? Lees hier het complete artikel in het vlablad JAMA (in het Engels).

Auteur 
  • Heleen Croonen
Bron 
  • JAMA Network