Eenzaam is niet altijd alleen

Voorkom eenzaamheid

Getty Images

Eenzaamheid komt niet alleen voor bij senioren die hun dierbaren hebben verloren. Maar het kan ook om je zus gaan, of om een collega. Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën, bij alle genders. En het kan je gezondheid flink beïnvloeden.

Eenzaamheid is een gevoel van leegte. Je voelt je niet verbonden met de wereld en andere mensen om je heen. Misschien heb je wel voldoende menselijke contacten, maar je houdt dat lege gevoel. Het lukt je niet om je leven op een prettige manier in te richten.

Nieuwe situatie

Eenzaamheid is altijd een gevolg van veranderingen in het levenspatroon. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Je bent bijvoorbeeld verhuisd, hebt een kind gekregen of een sterfgeval meegemaakt. Door zo'n verandering worden ook je relaties met anderen anders.

Daarnaast zijn er persoonlijke factoren die meespelen. De één legt nu eenmaal gemakkelijker contact dan de ander. Daarbij speelt ook je woon- en leefsituatie een rol. Als de mensen die je lief zijn ver weg wonen, of als er onvoldoende voorzieningen in de buurt zijn, ligt eenzaamheid op de loer.

Eenzaamheid komt onder mensen van alle leeftijden voor. Onderzoek geeft aan, dat grofweg één op de vier Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. Veel mensen tussen de dertig en vijfenveertig jaar blijken last te hebben van eenzaamheid. De kans op eenzaamheid neemt toe als je ouder wordt.

Depressiegevaar

Mensen die erg eenzaam zijn kunnen een depressie ontwikkelen. Dit is een sombere gemoedstoestand die lange tijd aanhoudt. Je hebt dan nergens zin in en je beleeft weinig plezier aan activiteiten die je eerder wel leuk vond.

Sommige mensen grijpen naar drank, drugs of medicijnen. Door de neerslachtigheid neemt je weerstand af, waardoor ziektes minder snel genezen. Daarnaast kun je last krijgen van hoofdpijn, slapeloosheid en andere kwalen.

Om eenzaamheid te voorkomen, kun je het beste proberen contacten die belangrijk voor je zijn te onderhouden. Denk daarbij niet alleen aan je familie, maar ook aan collega's of mensen die je kent van een hobby of sport. Als andere contacten wegvallen - tijdelijk of langdurig - ken je op die manier altijd mensen op wie je terug kunt vallen.

Hulp

Er zijn verschillende cursussen die nuttig zijn bij eenzaamheid of rouwverwerking. Ook kun je op internet terecht. Voor senioren bestaan er instanties die huisbezoeken en ontmoetingen met leeftijdgenoten organiseren.

Wanneer je kampt met depressieve gevoelens, kun je bij je huisarts terecht. Deze kan je zonodig doorsturen naar een psycholoog.

Auteur 
  • Redactie