Psychische hulp via internet

Getty Images

Als je psychische problemen hebt door bijvoorbeeld een depressie of een burn-out, dan kun je in gesprekstherapie gaan met een psycholoog. Maar je kunt ook online hulp krijgen van gespecialiseerde websites. Heb je daar echt iets aan? Een inventarisatie.

Op het eerste gezicht lijkt psychische hulp krijgen via internet een erg afstandelijke vorm van dienstverlening. Je wilt tenslotte persoonlijke aandacht voor jouw probleem. Precies om die redenen kan internet een handig hulpmiddel zijn, bedacht prof. dr. Alfred de Lange, bijzonder hoogleraar Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.

Hulp via internet is anoniem. Schaamtegevoelens vormen een minder grote belemmering. En persoonlijke aandacht is met een eigen hulpverlener toch goed mogelijk.

Interapy

De Lange richtte in 2001 de website Interapy op. De site is een erkende GGZ-instelling en richt zich voornamelijk op mensen met een depressie, burn-out, trauma, paniekstoornis, problemen met rouwverwerking of eetproblemen. De behandeling wordt door zorgverzekeraars vergoed.

Vaste protocollen

Het team van psychologen achter Interapy heeft zich gespecialiseerd in behandelprogramma's die zijn toegesneden op internet. Er wordt gewerkt met vaste protocollen volgens de cognitieve gedragstherapie. Dat wil zeggen dat de gedachten en gevoelens van de cliënt centraal staan.

De therapie is er op gericht om te leren anders tegen dingen aan te kijken en gedrag aan te passen. De behandelwijze van Interapy is samen met de Universiteit van Amsterdam wetenschappelijk onderzocht. De effectiviteit is bewezen.

Eigen psycholoog

Volgens professor De Lange biedt een online behandeling verschillende voordelen. Er is geen wachtlijst, de behandeling kan meestal binnen twee weken beginnen. De cliënt krijgt een eigen psycholoog toegewezen, die tijdens de behandeling opdrachten en adviezen geeft. Er is geen rechtstreeks mailcontact. De cliënt beschrijft zijn gedachten en gevoelens in een beschermde omgeving op de site.

Snel effectief

Het feit dat mensen thuis achter de computer én anoniem hun gevoelens kwijt kunnen, blijkt drempelverlagend te werken. Dat kan extra informatie opleveren die van belang is voor de psycholoog. Deze reageert niet direct, maar antwoordt binnen 24 uur. De psycholoog heeft daardoor de tijd om even na te denken over de volgende te nemen stap. De behandeling is vaak snel effectief, omdat cliënt en psycholoog enkele keren per week contact met elkaar hebben.

Voor hulp door Interapy is een verwijsbrief nodig van een arts. De cliënt kan zichzelf aanmelden, ook de arts kan dat doen. Aan de hand van online vragenlijsten wordt een eerste inschatting gemaakt van het probleem. Daarna wordt een behandeltraject vastgesteld.

Webzorg

Via internet biedt ook Webzorg behandelingen aan voor mensen met psychische problemen. Deze site is opgezet door Verslavingszorg Noord Nederland.

Alcoholverslaving gaat vaak samen met andere psychische klachten, zoals een depressie of stemmingsstoornissen. De hulpverleners van de site kunnen de behandeling van zowel psychische problemen als de verslaving combineren in hun aanpak.

Online test

Ook Webzorg werkt met een beveiligde internetomgeving, er is ook regelmatig telefonisch contact. De behandelingen zijn net als bij Interapy gebaseerd op bewezen programma's uit de cognitieve gedragstherapie.

Cliënten kunnen aan de hand van een online test zelf een eerste inschatting maken van de ernst van hun problemen. Met een verwijsbrief van een arts kan de behandeling kostenloos worden gevolgd. Wie liever niet eerst een verwijzing wil vragen, kan de behandeling (975 euro) ook zelf betalen.

113 online

Mensen die kampen met ernstige depressies of gedachten hebben over zelfmoord, kunnen de hulp inroepen van de website 113online. De anonimiteit is ook hier weer een sterk punt.

De hulpverleners van 113online zijn dag en nacht bereikbaar via e-mail, chat of telefoon. De organisatie bestaat uit psychologen en psychiaters en werkt onder meer samen met het Fonds Psychische Gezondheid en met de vrijwilligersorganisatie Stichting Ex6.

Door laagdrempelige hulp te bieden via internet hopen de medewerkers zelfbeschadigend gedrag en zelfmoord te voorkomen. Een ander doel is om door te verwijzen naar passende hulp. De hulpverleners zijn ook bereikbaar voor nabestaanden en voor mensen die vermoeden dat iemand in hun omgeving suïcidale gedachten heeft.

Bronnen:
Interapy

Webzorg
113online

Auteur 
  • Jan Willem Wensink