vrijdag, 14 mei 2021

Voortaan één eenheid voor bloedsuiker

Er komt één internationale, duidelijke meeteenheid voor bloedglucose. Nu wordt de bloedsuikerwaarde (HbA1c, hemoglobine) van diabetespatiënten wereldwijd nog op twintig verschillende manieren gemeten. Dat zorgt voor verwarring en misverstanden.

Voor patiënten met suikerziekte is het belangrijk dat ze precies weten hoe hoog of laag hun bloedsuikerspiegel is. Wijkt deze teveel af, dan kunnen ze een hyper of een hypo krijgen. Ze worden dan duizelig, gaan zweten of trillen en voelen zich vermoeid. Laboratoria die het bloed van (mogelijke) diabetici onderzoeken, gaan de hemoglobinewaarde voortaan allemaal uitdrukken in Estemated Average Glucose (EAG).

Patiënten krijgen geen percentages meer voorgeschoteld, maar een waarde in millimol per liter (mmol/l). Dat betekent dat de uitslag op dezelfde manier wordt uitgedrukt als op de apparaatjes waarmee diabetici hun bloedsuikerwaarde thuis zelf kunnen meten. Toch zal de standaardisering voor artsen en patiënten wel wennen zijn, verwacht het Diabetesfonds, die de overgang vergelijkt met de invoering van de euro.