Anesthesie bij kinderen is veilig

Getty Images

Het risico dat kinderen overlijden ten gevolge van anesthesie is verwaarloosbaar klein. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 45.000 patiëntjes in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ).

Kinderanesthesioloog Jurgen de Graaff en zijn collega's onderzochten bij alle kinderen die tussen 2006 en 2012 in het WKZ onder narcose zijn gebracht hoeveel van deze patiënten binnen dertig dagen overleden. Daarnaast stelde hij vast waaraan ze zijn overleden en of de oorzaak gerelateerd is aan de anesthesie of chirurgie.

Het totaal aantal overledenen bleek te liggen op 42 op de 10.000 kinderen, een aantal dat overeenkomt met onderzoek dat eerder in Australië is uitgevoerd. Het overgrote deel hiervan is echter te wijten aan de onderliggende aandoening van het kind. Bij slechts 1 op de 10.000 patiënten speelde óf de anesthesie óf de chirurgie voor een deel een rol bij de oorzaak van overlijden.

Hard bewijs

"Ik ben gerustgesteld", aldus De Graaff na zijn unieke studie onder 45.182 patiëntjes. "Gevoelsmatig wist ik het wel dat het goed zat, maar ik had geen hard bewijs. Nu wel. En dat is goed nieuws voor veel bezorgde ouders. Ik heb in de spreekkamer al verteld over de resultaten van dit onderzoek. Ze vinden het prettig om te horen dat de kans op overlijden door anesthesie nihil is. Dat stelt hen enorm gerust, omdat ze vaak banger zijn voor de anesthesie dan voor de operatie of onderliggende aandoening zelf."

Uit de resultaten bleek dat alleen zeer jonge of ernstig zieke kinderen en kinderen die een spoed- of hartoperatie moeten ondergaan, een verhoogd risico op overlijden hebben. "De ernstige complicaties zijn voor hen echter op één hand te tellen en bovendien hebben ze de operatie hard nodig. Ook deze ouders hoeven dus niet te vrezen voor de anesthesie", zegt De Graaff.

Verbeteringen

De oorzaken voor de bevindingen dat anesthesie en operaties steeds veiliger zijn geworden, moeten volgens De Graaff worden gezocht in een combinatie van verbeteringen op het gebied van medicatie, behandeling, bewaking van vitale functies, klinische zorg en de specialistische opleiding van het personeel.

De resultaten van de studie zijn online gepubliceerd in het British Journal of Anaesthesia.

Bron 
  • UMC Utrecht