maandag, 4 juli 2022

Consumentenbond: slecht toezicht op internetpillen

DEN HAAG - De Consumentenbond vindt het toezicht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op het kopen van medicijnen zonder recept via internet ver onder de maat.

De Consumentenbond bestelde 17 keer geneesmiddelen zoals viagra via verschillende Nederlandstalige internetsites zonder tussenkomst van een apotheker of arts. Ondanks het ontbreken van een recept, werden 15 bestellingen geleverd.
 
Gevaarlijk
Volgens de Consumentenbond kunnen de pillen die gekocht worden gevaarlijk zijn. Uit eerder onderzoek bleek dat bij één derde van de bestelde pillen de werkzame stof sterk afweek. Ook waren de pillen vervuild met stoffen die er niet in thuishoren.

De Consumentenbond heeft het probleem diverse malen bij de IGZ aangekaart, maar volgens de bond is er niets mee gedaan.

'Ongelooflijk, door het slappe toezicht van de IGZ gooien consumenten hun gezondheid in de waagschaal. De pillen die consumenten bestellen, kunnen giftig zijn met alle gevolgen van dien. We roepen de IGZ op haar verantwoordelijkheid te nemen en een einde te maken aan deze gevaarlijke praktijken.', aldus Bart Combée, directeur van de Consumentenbond. 

De Inspectie zegt in een reactie tegen de NOS dat ze veel aan voorlichting doen, maar dat het lastig is om buitenlandse websites aan te pakken.

Trefwoorden:
Bron(nen):