maandag, 4 juli 2022

Rollator en pil mogelijk uit basispakket

DEN HAAG - Het volgende kabinet zal veel moeten bezuinigen op zorg. Demissionair minister Ab Klink gaf al aan dat de pil en de rollator uit het basispakket zullen moeten verdwijnen.

Maandag stuurde Klink een reeks bezuinigingsvoorstellen naar de Tweede Kamer. Hierin zal flink gesneden worden in het basispakket. Zo stelt hij voor dat de eigen bijdragen voor behandelingen omhoog gaan. De verwachting is echter dat er nog veel meer bezuinigingen zullen komen.

Klink heeft drie jaar lang geprobeerd om dit te voorkomen door de kwaliteit van zorg te verbeteren, door zorgverleners beter te laten samenwerken (ketenzorg) en door ziekenhuizen te laten concurreren. Maar door de val van het kabinet konden deze plannen geen doorgang vinden.

Belangenorganisaties van verschillende zorgverleners, zoals ergotherapeuten, tandartsen en logopedisten zijn het niet eens met deze bezuinigingen. Zij menen dat bezuinigingen uiteindelijk de zorgkosten zullen opdrijven, omdat er minder mensen langer gezond blijven.