Stijging tekort aan medicijnen neemt verder toe

medicijnen
Getty Images

Medicijnfabrikanten hebben vorig jaar 1.390 meldingen gedaan van een dreigend tekort aan geneesmiddelen vanwege leveringsproblemen. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2017, met 536 meldingen. De problemen gingen over ruim duizend verschillende medicijnen. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het Meldpunt Geneesmiddelentekorten en –defecten.

Volgens het meldpunt kwam meer dan de helft van de gemelde leveringsproblemen door een vertraging in de productie van een medicijn. Verder staat in het rapport dat achttien procent van de verwachte leveringsproblemen worden veroorzaakt door de toegenomen vraag naar het medicijn. Dit probleem ontstaat wanneer een vergelijkbaar medicijn niet meer leverbaar is.

Schaarste van medicijnen

Een groot deel van de stijging in meldingen wordt veroorzaakt doordat bedrijven beter bekend zijn met het meldpunt. Desondanks zijn farmaceuten, groothandels, apothekers, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen en het ministerie - verenigd in de ‘werkgroep geneesmiddelentekorten’ - al sinds 2013 bezig om de problemen op te lossen. De schaarste van veel medicijnen neemt echter alleen maar toe.

Medicijnvoorraad

Minister Bruins (van VWS) gaat op korte termijn een medicijnvoorraad verplichten waar patiënten in Nederland minimaal vier maanden mee vooruit kunnen. Hij hoopt in de zomer daarvoor met concrete plannen te komen: ‘Zo’n voorraadverplichting zou de zaak enorm helpen.’ Daarnaast gaat hij proberen om in Brussel de tekorten op de agenda van de nieuwe Europese Commissie te krijgen.