zaterdag, 23 januari 2021

Vrouwen hebben liever een vrouwelijke huisarts

60 procent van de jonge vrouwen (tot 40 jaar) heeft liever een vrouwelijke huisarts dan een mannelijke huisarts. Vooral bij specifieke klachten geven veel vrouwen de voorkeur aan een vrouw.

Dat blijkt uit een grootschalige enquête van het tijdschrift Libelle onder ruim 7000 respondenten. De enquête kwam tot stand met medewerking van Patiëntenfederatie Nederland.

Bezoek uitstellen

De voorkeur voor een vrouwelijke huisarts komt voor een groot deel voort uit schaamte. Vrouwen generen zich vaker dan mannen omdat ze zichzelf vaker lelijk vinden en zich voor hun lijf schamen. Die schaamte kan zelfs zo groot zijn dat patiënten hun bezoek aan de huisarts uitstellen (1 op de 8 vrouwen tegenover 1 op de 25 mannen). Dit brengt niet alleen ongemak met zich mee, maar kan ook tot gevaarlijke situaties leiden.

Van de oudere vrouwelijke patiënten heeft ruim een kwart liever een vrouwelijke huisarts en voor het bespreken van intieme problemen zien zelfs 4 op de 10 van hen het liefst een vrouwelijke huisarts.

Hoogleraar Vrouwenstudies Medische Wetenschappen en emeritus huisarts Toine Lagro: "Zo’n hoog percentage valt niet te negeren. Dat betekent dat vrouwen als ze dat willen ook echt de kans moeten krijgen om een vrouwelijke huisarts te zien." 38 procent van de patiënten blijkt niet te weten dat ze daar ook recht op hebben.

Debra Roter, hoogleraar volksgezondheid in de VS, bestudeert de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke huisartsen al dertig jaar: "Het onderbuikgevoel van de deelnemers aan deze enquête klopt: vrouwelijke huisartsen stellen de mens meer centraal. Patiënten vertellen meer aan vrouwelijke artsen en die krijgen dan ook een helderder beeld van het wel en wee en dus meer handvatten om een patiënt zo goed mogelijk te helpen."