dinsdag, 21 september 2021

Steeds minder mensen halen de griepprik

In 2017 hebben weer minder mensen de griepprik gehaald dan het jaar ervoor. Het aantal mensen dat de griepprik gaat halen daalt jaarlijks met een paar procent. Dat meldt gezondheidsinstituut Nivel.

Van de mensen met een hoog risico op complicaties bij griep, door hun leeftijd of door hun medische aandoening, haalde in 2008 nog 72 procent de griepprik. In 2017 liet nog maar de helft zich vaccineren.

Mensen boven de 65 jaar die een hoog risico lopen op complicaties door een medische aandoening, laten zich het vaakst vaccineren. Van hen haalde 70 procent in 2017 de griepprik. Bij de groep mensen van 60 tot 64 jaar die geen hoog risico lopen op complicaties door een medische aandoening, was de opkomst het laagst. Slechts 26 procent haalde de griepprik.

Jaarlijks worden mensen met bepaalde chronische aandoeningen en 60-plussers door hun huisarts uitgenodigd voor de griepvaccinatie.

Voor de Monitor griepvaccinatie 2017 heeft het Nivel gegevens gebruikt van meer dan 800.000 patiënten uit 205 huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties eerste lijn.

Langdurige griepepidemie

De afgelopen winter was er sprake van een langdurige griepepidemie in Nederland, die maar liefst 18 weken duurde.

Bron(nen):