donderdag, 22 oktober 2020

Behandeling depressie bij hartpatiënt schiet tekort

De behandeling van depressies bij hartpatiënten schiet tekort. Dat stelt Peter de Jonge, hoogleraar Medische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg.

Volgens De Jonge moet de diagnostiek en behandeling van een depressie bij hartpatiënten drastisch worden verbeterd.

Wereldwijd zijn hart- en vaatziekten en depressie de twee ziekten die de meeste ziektelast veroorzaken. De ziekten zijn ook nauw aan elkaar verbonden. Een depressie kan het verloop van een hartziekte negatief beïnvloeden en omgekeerd kan een hartziekte tot depressie leiden.

Toekomst
De onderzoeker is van mening dat er in de toekomst gezocht moet worden naar nieuwe behandelvormen. Als depressies niet goed genoeg te behandelen zijn, moeten de gevolgen voor de hartziekte worden verminderd. Bijvoorbeeld door patiënten meer te laten bewegen of door ze te stimuleren om zich beter aan de behandelvoorschriften van de cardioloog te houden.