Schommelende bloeddruk wijst op verhoogd risico op hartziekten

Getty Images

Grote fluctuaties in de bloeddruk kunnen wijzen op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2.814 mensen die medicijnen gebruiken tegen een hoge bloeddruk, uitgevoerd door de University of Alabama.

Voor het onderzoek analyseerden Paul Muntner en zijn collega’s de gegevens uit een groot onderzoek naar medicatie tegen een hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol. Bij bijna 26.000 mensen werd 5, 6 of 7 keer de bloeddruk gemeten in een periode van 6 tot 28 maanden na de start van de studie.

Vaker fatale hartziekte

Vergeleken bij patiënten waarbij de bloeddruk stabiel bleef, bleken deelnemers waarbij de systolische bloeddruk met ongeveer 15 mmHg schommelde 30 procent meer risico te lopen op een hartaanval of fatale hartziekte. Bovendien was hun kans op een beroerte 46 procent groter. Het risico op overlijden was bij de patiënten met een fluctuerende bloeddruk 58 procent groter.

Omdat deze resultaten gebaseerd zijn op een analyse van gegevens uit een grote studie, benadrukt Muntner dat ze alleen een verband laten zien tussen hartziekten, overlijden en fluctuaties in de bloeddruk. Ze bewijzen niet dat de veranderende bloeddruk de oorzaak is van de hartproblemen. er sprake is van een causaal verband. Mogelijk wijst een fluctuerende bloeddruk erop dat de aders achteruitgaan.

Bloeddruk meten

"Patiënen zouden hun bloeddruk moeten laten meten", zegt Paul Muntner. "Ze moeten alert zijn op veranderingen van de bloeddruk en als deze erg fluctueert, is het misschien verstandig om met de arts te bespreken waarom deze veranderingen plaatsvinden".

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in Annals of Internal Medicine.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • WebMD