donderdag, 7 juli 2022

Verband tussen stress en hooikoortsaanvallen

Mensen met hooikoorts kunnen ergere symptomen ervaren als ze last hebben van stress. Dat blijkt uit een onderzoek van Ohio State University.

De onderzoekers volgden gedurende 12 weken 179 hooikoortspatiënten. Tijdens twee blokken van twee weken noteerden ze dagelijks hoe ze zich voelden en of ze last hadden van hooikoortsverschijnselen.

Vaker aanvallen

Bij meer dan 39 procent deed zich meer dan één keer een aanval van hooikoorts voor. Deze groep bleek meer stress te ervaren dan deelnemers die tijdens de onderzoeksperiode geen last hadden van hun hooikoorts. Van de proefpersonen die meer stress ervaarden, had 64 procent zelfs meer dan vier hooikoortsaanvallen in de twee blokken van twee weken waarin ze een dagboek bijhielden.

Symtomen geven stress

Er werd geen significant verband gevonden tussen stress en een hooikoortsaanval op dezelfde dag. Een aantal deelnemers had wel last van een aanval na een paar dagen oplopende stress. “Stress kan verschillende negatieve effecten op het lichaam hebben, waaronder het verergeren van allergiesymptomen. Hooikoortssymptomen, zoals niezen, een loopneus en tranende ogen kunnen bovendien voor extra stress zorgen en zijn voor sommigen misschien de oorzaak van de stress”, zegt  Amber Patterson.

De resultaten van het onderzoek verschenen in de Annals of Allergy, Asthma & Immunology.

Bron(nen):
  • WebMD