Gehoor gaat vaak al rond 50e achteruit

Getty Images

Al rond hun 50e krijgen veel mensen meer moeite goed te kunnen verstaan wat er gezegd wordt in een rumoerige omgeving. Dat blijkt uit het onderzoek van onderzoeker Mariska Stam die promoveert bij het VUmc.

Met het stijgen van de leeftijd gaat het gehoor langzaam achteruit. Uit onderzoek van Mariska Stam blijkt dat spraakverstaan, in tegenstelling tot eerder onderzoek dat uitging van het 75e levensjaar, al rond het 50e levensjaar achteruit gaat.

"De achteruitgang in gehoorcapaciteit over een periode van 5 jaar was het grootste bij volwassenen tussen 50 en 59 jaar op de startmeting. Juist in deze leeftijdscategorie van mensen die midden in het leven staan en vaak deelnemen aan het arbeidsproces, kan een verminderde gehoorcapaciteit een grote impact op hun leven hebben", aldus Stam.

De promovenda analyseerde gegevens van de VUmc Nationale Longitudinale Studie naar Horen, een grootschalige langlopende studie naar gehoor. Zij vergeleek de startmeting met een herhaalmeting die 5 jaar later werd uitgevoerd.

Eenzaam

Stam onderzocht ook de impact van slechthorendheid op het welbevinden van mensen over een periode van 5 jaar. Het blijkt dat deelnemers met een slechter gehoor zich vaker eenzaam voelen dan deelnemers die spraak in achtergrondlawaai goed kunnen verstaan. Het ging hier om het gemis van een intieme relatie (emotionele eenzaamheid) als wel contacten in een bredere sociale context (sociale eenzaamheid).

Stam: "Studies waarbij we deelnemers voor een langere periode volgen zijn belangrijk om te begrijpen hoe het proces van gehoorachteruitgang er gedurende het leven uit ziet." Door de analyse van zulke grote datasets kunnen we niet alleen de verandering in gehoor volgen, maar ook de complexe impact ervan in verschillende fasen van het leven van mensen steeds beter in kaart brengen. "De effecten van slechthorendheid gaan vaak verder dan men denkt", aldus Stam.

Bron 
  • VU medisch centrum