Gehoortest: hoe goed hoor jij nog?

Onderzoek bij de audioloog

Getty Images

Met een gehoortest wordt onderzocht hoe goed het gehoor is.

Wanneer geluidsgolven het oor bereiken, worden ze door het trechtervormige uitwendige oor opgevangen en doorgestuurd naar het middenoor. Bij de ingang tot het middenoor 'botsen' de geluidsgolven tegen het trommelvlies. De trillingen die hieruit voortkomen vervolgen hun weg door het middenoor naar het met vloeistof gevulde binnenoor, waar ze worden omgezet in signalen die naar de hersenen worden doorgestuurd.

Om iemands gehoor te onderzoeken voert een audioloog een serie gehoortests uit. Die tests worden vaak uitgevoerd met behulp van een combinatie van elektronische apparaten en een stemvork. Een stemvork is een vorkvormig instrument van aluminium of staal, dat bij aanraking een muziektoon afgeeft. De gehoortest met een stemvork wordt Rinne-test genoemd.

Bij deze test tikt de zorgverlener met de vork ergens tegenaan en houdt hem dan dicht bij je oor, maar zonder je hoofd aan te raken. Zo wordt onderzocht of de geluidsgolven in het oor doordringen en door luchtgeleiding via het middenoor het slakkenhuis bereiken, zoals bij normaal gehoor het geval is.

Vervolgens wordt opnieuw met de vork ergens tegenaan getikt en wordt de voet van de vork achter het oor tegen je schedel geduwd. Bij deze test wordt de geluidsgeleiding via het uitwendige oor en het middenoor genegeerd. Er wordt nu gekeken of geluidstrillingen via botgeleiding het slakkenhuis bereiken. Door deze tests te combineren met een spraaktest kan een audioloog bepalen of er sprake is van gehoorverslechtering, en kan een eerste indruk worden gekregen van de oorzaak daarvan.

Auteur