zondag, 19 september 2021

'Huisarts moet alerter zijn op slecht gehoor'

Slechthorenden hebben vaker klachten als vermoeidheid, angst, depressieve gevoelens en eenzaamheid. Huisartsen moeten alert zijn op signalen die op slechthorendheid wijzen, stelt het Nederlands Huisartsen Genootschap in de herziene richtlijn Slechthorendheid.

In Nederland hebben bijna 2 miljoen mensen problemen met hun gehoor. Ongeveer 3 procent van de bevolking (ouder dan 12 jaar) heeft moeite om een gesprek te volgen met één ander persoon. Een gesprek met 3 of meer personen is voor 14 procent van de bevolking al moeilijk te volgen. Voor mensen ouder dan 75 jaar is dat respectievelijk 10 procent en 41 procent.

Gevolgen voor werk

Het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd brengt met zich mee dat het aantal oudere slechthorenden in de beroepsbevolking toeneemt. De herziene richtlijn over slechthorendheid voor huisartsen besteedt dan ook extra aandacht aan de gevolgen voor slechthorenden voor hun werk. Bij de signalering en begeleiding van de werkende slechthorende en bij de aanpak van lawaai op het werk is ook een belangrijke rol voor de bedrijfsarts weggelegd.

Hoortoestellen

Slechthorenden kunnen veel baat hebben bij een hoortoestel of andere hulpmiddelen. Een audicien meet een hoortoestel aan, meestal na een voorschrift door een kno-arts. Als het gebruik tegenvalt gaat de huisarts na wat mogelijke oorzaken zijn. Sommige problemen met het hoortoestel, bijvoorbeeld piepen, kunnen met eenvoudige maatregelen worden opgelost.