Wat is tinnitus?

Oorsuizen met fantoomgeluid

Getty Images

Tinnitus is een veelvoorkomende aandoening en staat ook wel bekend als oorsuizen. Naar schatting zijn er in Nederland ongeveer twee miljoen personen die deze vorm van gehoorschade hebben. Je hoort geluiden zonder dat er een geluidsbron is. Dit is dus eigenlijk fantoomgeluid.

Wat is tinnitus

Tinnitus is een aandoening in de vorm van gehoorschade. Er zijn geen externe geluidsbronnen aanwezig, maar toch hoor je geluid. Dat is een geluid zoals piepen, brommen, een suis of een fluit. Oorsuizen is de algemene benaming voor dit soort geluiden. De gradaties van het ervaren van geluid variëren overigens. Misschien hoor jij heel indringend fantoomgeluid en een ander een zachter geluid. Er zijn verschillende oorzaken die tot tinnitus leiden.

Heb je af en toe een piepje in je oren en verdwijnt het al snel? Dat is nog geen reden om je zorgen te maken. Dat is het wel als je aanhoudend last hebt van deze gehoorschade en je bijvoorbeeld te maken krijgt met psychosociale problemen. Tinnitus komt bij vlagen voor, maar onafgebroken oorsuizen bestaat eveneens.

Oorzaken van tinnitus

Er is niet één exacte oorzaak voor het ontstaan van tinnitus aan te wijzen. Er zijn wel meerdere oorzaken die de aanleiding vormen voor het ontstaan van oorsuizen. Bijvoorbeeld als je een afwijking hebt aan je gehoororgaan. Of als je regelmatig langdurig bent blootgesteld aan harde geluiden. Bijvoorbeeld op festivals, op het werk of in discotheken. Of door ziekte of een afwijking in je kaakgewricht of hersenen. Ook doet tinnitus zich wel eens voor als bijverschijnsel van medicijnen of als gevolg van een andere aandoening.

Het is bekend dat stress tinnitus verergert en in bepaalde gevallen zelfs een oorzaak kan zijn voor het ontstaan ervan. Het probleem doet zich voor in dat deel van de hersenen dat geluid waarneemt. De zenuwcellen die geen signalen van geluid meer ontvangen, gaan samenwerken met elkaar. Deze communicatie in je hersenen zorgt voor het ervaren van de tinnitustoon.

Symptomen

Tinnitus kent verschillende verschijningsvormen op het gebied van geluid. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat je in een oor een dof geluid ervaart of een trilling in je oor voelt. Ook piepende oren zijn een teken dat je mogelijk gehoorschade hebt opgelopen.
Er doen zich nog andere symptomen voor, zoals de mogelijkheid een druk in het oor te ervaren. Of constant een brom horen zonder dat er een externe geluidsbron voor aan te wijzen is. Dit laatste geldt overigens voor alle symptomen, want het heet niet voor niets fantoomgeluid.

• Dof geluid in het oor
• Trilling in het oor
• Piep in het oor
• Druk in het oor
• Brom in het oor

De symptomen zorgen ervoor dat je vaak extra hinder ervaart in een stille ruimte. Of dat je juiste de drukte met geluiden opzoekt om het fantoomgeluid naar de achtergrond te dringen.

Diagnose

Als je bovengenoemde symptomen ervaart, is het aan te raden contact op te nemen met de huisarts. Deze kijkt met een microscoop in je oren om de stand van je trommelvlies te beoordelen. De klachten zijn mogelijk ook te wijten aan een oorprop of aan vocht. Op deze wijze is tinnitus mogelijk uit te sluiten.

Het uitspuiten van de oren is wellicht een oplossing als je last hebt van een oorprop. Aan de hand van je klachten en het onderzoek volgt een verwijzing naar de kno-arts als je huisarts tinnitus vermoedt. De kno-arts onderzoekt onder meer je neus, hals en keel. Voor het vaststellen van de diagnose vindt er een uitgebreid gehooronderzoek plaats. Verder is er bloedonderzoek mogelijk. Bijvoorbeeld als het vermoeden bestaat dat tinnitus een bijverschijnsel is van een andere ziekte.
De kno-arts meet je bloeddruk ook op, omdat een lage of hoge bloeddruk eveneens een oorzaak kan zijn van oorsuizen. Een uitgebreider onderzoek is ook nog mogelijk met een MRI-scan, CT-scan of röntgenfoto. Die geeft inzicht in het rotsbeen. Daarin bevindt zich het gehoororgaan en ook krijgt de arts zo een beeld van de kaak. Verder is er nog een hersenstamonderzoek mogelijk om de elektrische spanning in je hersenen te meten. Dit onderzoek komt echter zelden voor als je last hebt van oorsuizen.

Risicofactoren / -groepen

Er zijn een aantal risicofactoren die aanleiding geven tot het ontstaan van oorsuizen. Een belangrijke factor is te hard geluid. Een langdurige blootstelling aan te harde geluiden is een oorzaak van gehoorschade. Patiënten met letsel aan hoofd en nek vormen eveneens een risicogroep. Daarnaast speelt de leeftijd een rol. Oorsuizen ontstaat bijvoorbeeld ook in combinatie met het natuurlijke verouderingsproces.

Behandeling van tinnitus

Er bestaat geen effectieve behandeling van tinnitus die tot genezing leidt. Aan de andere kant zijn er wel behandelingen en methoden om de klachten te verminderen. Zo heeft ruim 80 procent naast tinnitus ook gehoorverlies. Een gehoorapparaatje is zo in te stellen dat het oorsuizen vermindert. Zo zijn er ook hoortoestellen die uitgerust zijn met een ruisgenerator. Het is in elk geval wel mogelijk om zelf invloed uit te oefenen op je klachten. Het is bekend dat spanning, stress en vermoeidheid voor een verergering zorgen. Of als je de focus erop gaat leggen. Er zijn behandelmethoden die je leren omgaan met het beter verdragen van tinnitus. In bepaalde situaties is het mogelijk om medicatie te krijgen. De medicatie is dan vooral gericht op het wegnemen van gevoelens van angst, depressie of wanhoop. De tinnitus verdwijnt er niet mee, maar je creëert hiermee een basis van rust om ermee te leren omgaan.

Prognose

Genezing van tinnitus is niet mogelijk. Als eenmaal is vastgesteld dat je tinnitus hebt, zijn er diverse opties om ermee te leren omgaan. Het oorsuizen zelf verdwijnt echter niet. Een effectieve behandeling biedt wel uitzicht om ermee te leren leven. Of om de gevolgen van tinnitus sterk te verminderen.

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • Nationale Hoorstichting
  • KNO
  • Stichting Hoor Mij