Chronische Myeloide Leukemie (CML)

CML: chronische ziekte of levensbedreigend?

Getty Images

Het aantal mensen met Chronische Myeloide Leukemie (CML) is een relatief kleine groep. In totaal zijn er naar schatting 1.200 patiënten met CML. Maar de verwachting is dat het aantal patiënten de komende jaren sterk zal stijgen.

De verwachting is dat het aantal patiënten de komende jaren sterk zal stijgen. Dit komt enerzijds door de vergrijzing en anderzijds doordat patiënten met CML steeds langer in leven blijven.De meeste patiënten zijn te vinden in de leeftijdsgroep van 50 tot 60 jaar. CML komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen.

Overmatige productie witte bloedcellen

CML is een vorm van leukemie waarbij er een overmatige productie van witte bloedcellen optreedt. Bij 95 procent van CML-patiënten wordt ook het Philadelphia chromosoom gevonden, een genetische abnormaliteit die onder andere kan ontstaan door straling (bijvoorbeeld als gevolg van bestraling van andere kankervormen).

Stamcelbeschadiging

De ziekte begint in het beenmerg: één stamcel loopt een beschadiging op van het erfelijk materiaal, die door deling aan alle nakomelingen van deze ene cel wordt doorgegeven. Kenmerkend is de verwisseling tussen gen chromosoom 22 en chromosoom 9. Uiteindelijk ontstaat een bepaald eiwit die de mutatie veroorzaakt.

Nieuwe medicijnen

Er zijn sinds 2001 nieuwe medicijnen ontwikkeld (geen chemotherapie), waarmee bij de meeste patiënten de ziekte zeer goed te behandelen is. De verwachting is, dat door deze medicijnen CML steeds meer een chronische ziekte wordt en dat op den duur de meeste patiënten uiteindelijk niet meer aan CML zullen overlijden. 

Auteur 
  • Franca van Dalen
Bron 
  • Stichting Contactgroep Leukemie