CyberKnife bestralingstherapie

Getty Images

Het CyberKnife radiotherapiesysteem is een totaal nieuwe aanpak van bestralingstherapie.

In het verleden werd stralingstherapie uitgevoerd met een enkele, grote stralingsdosis, die het DNA binnen de kankercellen van een tumor aantastte en zo de cellen doodde. Deze grote stralingsdosis bereikte echter ook het omliggende gezonde weefsel, waarvan de cellen ook werden blootgesteld aan een aanzienlijke hoeveelheid straling, waardoor de cellen werden gedood.

Het CyberKnife stereotactische radiotherapiesysteem werkt op basis van computergestuurde, niet-chirurgische technologie, waarbij dunne stralen vanuit verschillende hoeken op de tumor worden gericht, zodat de blootstelling van nabijgelegen gezond weefsel beperkt blijft. Op basis van CT-scangegevens van een tumor, met het skelet als referentieframe, wordt een computergestuurde robotarm met versneller gebruikt om tijdens de behandeling de positie van de tumor ten opzichte van het lichaam van de patiënt te volgen.

In plaats van één hoge stralingsdosis toe te dienen kan de robotarm van de Cyberknife manoeuvreren en een enkele, kleine dosis straling uitzenden, die het lichaam vanuit wel 1200 verschillende hoeken kan benaderen. Het doel is de blootstelling van de tumor te maximaliseren door deze met een groot aantal kleine stralingsdoses te treffen. Al die tijd wordt het nabijgelegen gezonde weefsel niet aangetast, omdat de hoeveelheid straling die het gezonde weefsel bereik heel gering is.

Het CyberKnife stereotactische radiotherapiesysteem is een totaal nieuwe aanpak van radiotherapie, waarbij een star stereotactisch frame niet meer nodig is en die voor tumorgebieden in het hele lichaam pijnloze poliklinische behandeling mogelijk maakt.

Auteur 
  • Redactie