maandag, 15 augustus 2022

Hoe lang zal mijn zoon nog worden?

Onze zoon is bijna 16 jaar en nogal klein voor zijn leeftijd, namelijk 1.55 meter. Vooral als hij met andere leeftijdsgenoten is, vinden we het weleens sneu voor hem dat hij zo klein is.
Op school wordt hij wel in de gaten gehouden door de GGD-verpleegkundige. Vorig jaar is hij gescreend op eventuele afwijkingen zoals coeliakie en schildklierafwijkingen, daar is gelukkig niets aangetoond. Ook is er toen een handfoto gemaakt, daaruit bleek dat hij 87 procent van zijn lengte had bereikt. Zelf ben ik 1.63 meter, zijn vader 1.75.
Moeten we het nog even aankijken of toch actie ondernemen?
Linda

Herman van Tinteren, kinderarts

De lengtegroei is onderhevig aan erfelijke- , hormonale- en omgevingsfactoren. In het kort zal ik daar hieronder op ingaan.

Erfelijkheid

Erfelijkheid speelt een belangrijke rol. We kennen het van in verhouding grote kinderen van lange ouders of kleine kinderen van kleine ouders. Bij volkeren die klein zijn vinden we het vreemd als er plotseling een kind komt dat met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. De lengte van de ouders speelt een belangrijke rol bij de eindlengte van een kind.

Hormonen

Verder is de aanwezigheid van voldoende hormonen zoals het groeihormoon en het schildklierhormoon van belang voor een normale lengtegroei. Andere factoren zoals ziekten van het maag-darmkanaal kunnen een negatief effect hebben op de groei. Stoornissen van de groei kunnen dus soms aan een niet hormonale oorzaak zoals coeliakie worden toegeschreven. Je geeft bij de vraag al aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat hiervan bij jouw kind geen sprake is.

Polsfoto

Een polsfoto laat iets zien over de uitrijping van het polsskelet. Aanvankelijk bestaat dit nog geheel uit kraakbeen, maar gaandeweg de jeugd treedt er verkalking in op. Dit is op de foto van de linkerpols te zien en de daarbij passende leeftijd is in een atlas op te zoeken. Dit is echter geen exacte wiskunde en de foutmarge in de voorspelling kan nog wel aanzienlijk zijn. Omdat ik zijn lengte niet ken ten tijde dat de foto werd gemaakt, is de voorspelling van de eindlengte op grond van de röntgenfoto niet te maken.

Geslachtelijke rijping

De polsfoto zegt iets over de geslachtelijke rijping. Een trage rijper groeit langer door dan een snelle rijper en daardoor wordt een trage rijper langer. Nog belangrijker is daarom de vraag hoe ver de geslachtelijke ontwikkeling van je zoon is. Hiermee wordt bij jongens bedoeld hoe groot het volume van de testikels is, hoe het beharingspatroon van het schaamhaar is en de grootte van de penis. Zoals je weet mis ik de informatie daarover.

Omdat reeds een polsfoto door een arts werd aangevraagd en er oriënterend bloedonderzoek is verricht, zal je zoon onder controle zijn van een kinderarts of de huisarts. Daarom lijkt het mij dat na een goed lichamelijk onderzoek van je zoon door deze arts er met bovenstaande gegevens wel een redelijk nauwkeurige voorspelling over de eindlengte te maken is.

Herman van Tinteren werkte dertig jaar als algemeen kinderarts in ziekenhuis Tergooi. Daarnaast schreef hij meerdere boeken over kindergeneeskunde. Inmiddels beantwoordt hij geen expertvragen meer voor Gezondheidsnet. Je kunt je vraag wel stellen aan kinderarts Carole Lasham.

Heb je ook een vraag? Stel deze dan aan een van onze experts. Ga met spoedeisende vragen altijd naar je huisarts, daarvoor zijn de experts niet de aangewezen persoon. Ze stellen ook geen diagnoses. De overige voorwaarden vind je hier.