woensdag, 21 augustus 2019

Geen gevolgen chemotherapie bij kinderleukemie

GRONINGEN - Chemotherapie lijkt geen nadelige gevolgen te hebben voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen met acute lymfatische leukemie (ALL).

Onderzoekster Nathalie Jansen deed onderzoek aan de afdeling Kinderoncologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en onderzocht de effecten van de behandeling voor ALL op de ontwikkeling van kinderen op korte termijn en op een langere termijn van 4,5 jaar.

Ontwikkeling
De kinderen lijken zich normaal te ontwikkelen op het vlak van intelligentie, leren, geheugen, aandacht, mentale snelheid en fijne motoriek, zonder verschil met hun gezonde broers en zussen, die de controlegroep vormden. Wel scoorden de patiënten 4,5 jaar na de diagnose lager op een complexe, fijn-motorische taak dan gezonde leeftijdsgenoten.

Acute lymfatische leukemie
ALL is de meest voorkomende vorm van kanker bij kinderen. Zo'n 85 procent van de patiënten overleeft de ziekte. Tot midden jaren tachtig werd bij de behandeling van ALL schedelbestraling toegepast. Dit had een negatieve invloed op de cognitieve ontwikkeling van de patiënten.

Inmiddels is schedelbestraling voor de meeste patiënten niet meer nodig. Tot op heden was er geen onderzoek gedaan naar de invloed van de huidige behandeling op de cognitieve ontwikkeling van kinderen.

De onderzoekster spreekt van 'geruststellende' resultaten voor patiënten, ouders, oncologen en overige zorgverleners. Overigens tekent zij aan dat de cognitieve ontwikkeling pas op jongvolwassen leeftijd is voltooid. Pas dan kan met volledige zekerheid worden aangetoond dat chemotherapie geen effect heeft op het cognitieve functioneren.

Bron(nen):