woensdag, 28 september 2022

Nieuwe maatregelen tegen Q-koorts

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV) neemt extra maatregelen om een verdere uitbraak van Q-koorts in Noord-Brabant en Gelderland te voorkomen.

Op dit moment ligt het aantal ziektegevallen op 686. De meldingen zijn verspreid over de oostelijke helft van Noord-Brabant en Zuid-Gelderland.

Vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), GGD Nederland, het RIVM, de Voedsel en WarenAutoriteit (VWA) en bestuurders uit de regio hebben voor de korte termijn vier besluiten genomen om verdere uitbraak te voorkomen.

Hygiëne
De VWA bezoekt de komende twee weken alle geitenbedrijven in het meest getroffen gebied om te controleren of de hygiëneadviezen worden nageleefd. Ook zal het VWA in samenwerking met het Ministerie van LNV hobby geitenhouders informeren over hygiëne.

Mestexperts
Verder zal het Ministerie van LNV op korte termijn mestexperts raadplegen over mogelijke maatregelen die verspreiding van de bacterie bij het uitmesten van de besmette stallen kunnen voorkomen. Ook zoekt het ministerie uit of het vaccineren van geiten tegen Q-koorts zinvol en mogelijk is.

Voor de langere termijn is besloten dat het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM voorstellen zal doen voor nader onderzoek om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop Q-koorts wordt overgedragen vanuit de omgeving en dieren op de mens.

Wat is Q-koorts?
Q-koorts is een griepachtige ziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie die bij veel diersoorten voorkomt. Er is nog veel onduidelijk over de verspreiding. Met name schapen en geiten worden beschouwd als belangrijke besmettingsbron voor de mens.