maandag, 21 juni 2021

Patiënt wil informatie via social media

In de gezondheidszorg hechten mensen steeds meer waarde aan informatie die door patiënten zelf is samengesteld. Er is dan ook sterk behoefte aan meer gebruik van social media.

Tom van de Belt bestudeerde voor het eerst het gebruik van social media in de gezondheidszorg. Hij concludeert dat de zorg andere branches gaat volgen en dat het social media gebruik onvermijdelijk zal toenemen. Van de Belt promoveert aan het Radboudumc met dit onderzoek.

Uit het onderzoek van Van de Belt bleek onder andere dat voor 80 procent van de bevolking internet de meest geraadpleegde bron is voor informatie over gezondheid. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking zoekt daarnaast online naar beoordelingen van zorgverleners. Een kwart van de Nederlanders zou ook via sociale media willen communiceren met hun behandelaars. Van de Belt: "In de afgelopen jaren zijn ziekenhuizen wel steeds actiever geworden op sociale media, maar het is nog onvoldoende duidelijk of deze activiteit ook aansluit bij de behoefte van de patiënten en dus bijdraagt aan betere communicatie."
 
Folders
Veel ziekenhuizen bieden patiëntinformatie aan via folders, al dan niet online beschikbaar. Van de Belt zag dat deze folders slechts de helft van de vragen van patiënten beantwoorden. Patiënten worden door de meeste ziekenhuizen niet betrokken bij het samenstellen van dit informatiemateriaal. Zij beschikken wel over bruikbare informatie over de beleving van een ziekte waar andere patiënten veel vragen over hebben.

Van de Belt keek of hij dit probleem kon oplossen met collective writing applications, oftewel wiki’s. Hiermee is informatie van patiënten te combineren met informatie van het ziekenhuis en van zorgverleners.
 
Samen schrijven
In zijn onderzoek keek Van de Belt specifiek naar de samenwerking tussen patiënten die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan en hun zorgverleners. Hij ontdekte dat bij deze groep het gebruik van wiki’s helpt bij het verbeteren van de patiëntinformatie.

Er zijn echter ook beperkingen. Zo speelt in de gezondheidszorg betrouwbaarheid van informatie en privacy een veel grotere rol dan in bijvoorbeeld de reisbranche. Van de Belt doet daarom aanbevelingen hoe in toekomstige projecten omgegaan kan worden met deze belemmeringen. Bijvoorbeeld het markeren van de recente wijzigingen in de wiki zodat anderen makkelijk kunnen controleren of iets ook echt klopt.
 
Social media
Van de Belt benadrukt dat hij zeker niet wil verkondigen dat alle zorgverleners nu direct op Twitter of Facebook moeten: "Het gaat niet puur om het gebruik van bepaalde sociale media. Kijk maar naar Hyves. Een paar jaar geleden was dit het grootste online platform van Nederland met bijna 10 miljoen leden. Een deel van ons onderzoek hebben wij ook op Hyves gedaan. Nu is het weg. Waar het om gaat is dat zorgverleners kennis hebben over de principes van sociale media en begrijpen hoe deze de interactie tussen zorgverleners en patiënten kunnen ondersteunen."
 

Bron(nen):