Preventieve antibiotica voorkomt sterfte

Getty Images

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben ontdekt dat het preventief toedienen van antibiotica aan intensive care-patiënten hun overlevingskansen vergroot. Hierover publiceren ze in het wetenschappelijke tijdschrift New England Journal of Medicine.

Aan de studie deden bijna zesduizend Nederlandse patiënten in dertien ziekenhuizen mee. De patiënten werden onderverdeeld in drie groepen. Een groep kreeg de standaardzorg op de intensive care. Eén groep kreeg vier keer per dag een mondpasta met antibiotica toegediend. De laatste groep kreeg naast de mondpasta ook via een maagsonde en per infuus antibiotica.

Na vier weken bleken in beide antibioticagroepen minder mensen overleden te zijn dan in de controlegroep. Een van de onderzoekers, Anne Marie de Smet van het UMC Utrecht, is dan ook voor het preventief geven van antibiotica.

Tot nu toe wordt vaak geen antibiotica gegeven vanwege mogelijke resistentie. Om hierover iets te zeggen, is de studie te kort geweest. Daarvoor is verder onderzoek nodig.

Auteur 
  • Redactie
Bron 
  • UMC Utrecht