zondag, 25 oktober 2020

Veel mutaties in donorregister na aanname wetswijziging

Het aantal mensen dat geen toestemming voor orgaandonatie is per 1 maart 2017 gestegen tot 1,71 miljoen, 152.000 meer dan begin 2016. Ook het aantal mensen dat juist wel toestemming geeft voor orgaandonatie steeg in die periode, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

In september 2016 nam de Tweede Kamer een wijziging aan van de Wet op de Orgaandonatie. Deze houdt in dat alle 18-plussers per post gevraagd wordt of ze orgaandonor willen zijn. Wanneer je na twee brieven nog niet gereageerd hebt, wordt aangenomen dat je geen bezwaar hebt tegen orgaandonatie. De nieuwe wet moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer en is dus nog niet van kracht.

Meer wijzigingen dan anders

In deze periode hebben meer mensen zich ingeschreven in het donorregister (al dan niet als donor) of hun gegevens gewijzigd dan gebruikelijk. Het aantal (laatste) wijzigingen bedroeg in september 2016 meer dan 117.000, een jaar daarvoor waren dat in dezelfde maand minder dan 5000. Tussen 14 september en 31 december 2016 veranderden meer dan 240.000 personen voor het laatst iets in het donorregister. Dit waren nieuwe registraties of wijzigingen in een eerdere registratie. Dit is een relatief hoog aantal in vergelijking met voorgaande jaren.

Op 1 maart 2017 waren ruim 6 miljoen mensen (12 jaar of ouder) geregistreerd in het donorregister, dat is 41 procent van de Nederlanders in die leeftijdsgroep.

Ook meer mensen geven wel toestemming

Ook het aantal mensen dat juist toestemming geeft voor orgaandonatie steeg. Tussen 1 januari 2016 en 1 maart 2017 steeg het aantal mensen dat na overlijden zijn organen wil doneren met 36.000 naar 3,6 miljoen. Het aantal mensen dat wel donor is, is dus nog altijd in de meerderheid.

Iets meer dan 700.000 mensen hun nabestaanden beslissen wat er met hun organen moet gebeuren.

Bron(nen):