donderdag, 22 april 2021

Antibiotica verhoogt kans op obesitas en astma

Kinderen die op jonge leeftijd langdurig antibiotica van het type macrolide krijgen, hebben later vaker aandoeningen zoals astma en obesitas. Dit komt waarschijnlijk doordat de antibiotica de bacteriesamenstelling van de darmen voor lange tijd veranderen.

Dat blijkt uit een internationale studie aan Finse, Duitse kennisinstellingen en Nederlandse onderzoekers van Wageningen University (WUR).

De onderzoekersgroep met de Finse dr. Katri Korpela en een team onder leiding van Willem M. de Vos van WUR en University of Helsinki levert met andere collega’s in Finland, Nederland en Duitsland (EMBL Heidelberg) inzicht in de impact van antibiotica op mensen.

Zij bestudeerden een groep van 42 kinderen in de leeftijd 2 tot 7 jaar die allen bijvoorbeeld dezelfde maaltijden gebruikten, en waarvan zij nauwkeurig de gezondheidsstatus kenden en het antibioticagebruik, speciaal tegen de veelvoorkomende oorontsteking. Hierop liet het team een analyse los en vergeleek die met bestaande gegevens over de darmmicrobiota en zijn functies.  

Zorgwekkende relatie

De onderzoekers ontdekten een zorgwekkende relatie tussen vroeg antibioticagebruik en de latere gezondheid. Ze verfijnden die relatie door de grootste effecten in kaart te brengen die macrolide antibiotica (zoals azithromycine en clarithromycine), meer dan penicillines of andere antibiotica hebben op de BMI en astma.

Zij zagen een soortgelijk sterk effect van macrolide op de microbiota in de darmen. Bovendien konden zij een causaal verband leggen tussen het gebruik van antibiotica en antibioticaresistentie. Het betekent dat de bacteriën in de dikke darm worden verstoord de antibiotica.

Het is de onderzoekers gelukt om een reeks bacteriën te indentificeren die de BMI-toename kan verklaren. De kinderen hadden bijvoorbeeld minder Akkermansiabacteriën die eerder in Wageningen werd ontdekt en waarvan vaststaat dat die de obesitasontwikkeling bij muizen weet te beteugelen.