Dit weten we over afslankmedicijn Saxenda (en andere afslankpillen)

Altijd in combinatie met leefstijl

Getty Images

Het afslankmedicijn liraglutide (Saxenda®) wordt sinds april 2022 vergoed vanuit de basisverzekering. Wat weten we over Saxenda? En zijn er nog meer nieuwe medicijnen tegen obesitas die je vergoed kunt krijgen uit het basispakket van je zorgverzekering?

Deelnemen aan GLI

Saxenda was in 2022 het eerste medicijn voor de behandeling van obesitas die je - mits je voldoet aan de voorwaarden - vergoed kunt krijgen uit het basispakket van je zorgverzekering. De behandeling met liraglutide kost ongeveer 2600 euro per patiënt per jaar.

De vergoeding geldt onder drie voorwaarden. De eerste is dat je een BMI van 35 of hoger moet hebben. Voor mensen met een BMI tussen 35 en 40 geldt daarnaast dat ze een hart- en vaatziekte, slaapapneu of artrose als bijkomende ziekte moeten hebben. mensen met diabetes type 2 komen niet in aanmerking. Voor hen werd liraglutide namelijk al langer vergoed (het diabetesmedicijn dat onder de naam Victoza® op de markt is). De tweede voorwaarde is dat je moet deelnemen aan de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Verder mogen mensen niet in aanmerking komen voor een bariatrische ingreep.

Proefperiode

Het medicijn werkt niet bij iedereen. Daarom is als extra eis opgenomen dat het lichaamsgewicht binnen drie maanden moet zijn afgenomen met ten minste vijf procent. Weeg je bij aanvang bijvoorbeeld 120 kilo, dan moet je na drie maanden minstens zes kilo zijn afgevallen. Ben je minder afgevallen, dan is het medicijn bij jou niet werkzaam genoeg en wordt het stopgezet. Het gebruik van Saxenda kan bijwerkingen geven, en dan met name misselijkheid, braken, diarree of obstipatie. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd.

Hoe werkt liraglutide?

Liraglutide moet dagelijks worden geïnjecteerd onder de huid. Het medicijn heeft dezelfde werking als GLP-1, een “verzadigingshormoon”. Dat hormoon wordt in de dunne darm aangemaakt na het eten van een maaltijd en het zorgt ervoor dat je eetlust en hongergevoel afneemt.

Nog meer nieuwe medicijnen tegen obesitas

Zorginstituut Nederland heeft in augustus 2022 ook een positief advies gegeven over naltrexon in combinatie met bupropion (Mysimba®) voor mensen met een BMI van 27 of hoger. Het medicijn Mysimba® kan daarmee voor de behandeling van overgewicht vergoed worden uit het basispakket. Daarnaast kunnen mensen met een zeldzame erfelijke vorm van obesitas vanaf oktober 2022 setmelanotide (Imcivree®) vergoed krijgen uit het basispakket van de zorgverzekering.

Meer weten over obesitas? Luister naar deze aflevering van Gezond Gesprek over de oorzaken van overgewicht en obesitas, of naar deze podcastaflevering over de Gecombineerde Leefstijl Interventie.