donderdag, 17 juni 2021

Partners kankerpatiënten tevreden over online cursus bij psychische problemen

20 tot 30 procent van de partners van kankerpatiënten kampen met psychische problemen. Bij patiënten die ongeneeslijk ziek zijn, ligt dit percentage zelfs nog hoger. Uit het promotieonderzoek van Nadine Köhle blijkt dat een online cursus partners helpt om beter om te gaan met hun situatie.

Partners van kankerpatiënten hebben de neiging om zichzelf weg te cijferen. Hun problemen vallen immers in het niet bij de klachten van hun zieke partner. Een groot gedeelte van de partners kampt met klachten als slaapproblemen, depressie, vermoeidheid, sociaal isolement en angst.

Ondersteuning nodig

Volgens Nadine Köhle is er onvoldoende aandacht voor deze situatie. Partners hebben behoefte aan ondersteuning, maar zijn doorgaans druk met zorgtaken en het welzijn van de patiënt. Dat is dan ook de reden dat Köhle de online hulpcursus ‘Houvast, voor elkaar’ ontwikkelde. De cursus is gebaseerd op benaderingen vanuit de positieve psychologie (Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en zelfcompassie).

Tevreden

Uit het onderzoek komt naar voren dat de deelnemers de cursus erg waardeerden. 85 procent van de deelnemers was (zeer) tevreden over de cursus. Ruim 80 procent gaf aan dat de cursus ze (sterk) geholpen heeft om met de problemen om te gaan en bijna 85 procent zou de cursus aanbevelen aan bekenden die in dezelfde situatie zaten. Verder was opvallend dat bijna 70 procent de cursus afrondde, een zeer hoog percentage voor dergelijke cursussen.

Begeleiding

In het onderzoek keek Köhle ook wat de beste vorm van begeleiding van de partners is. Zo kreeg een gedeelte van de deelnemers geautomatiseerde feedback, terwijl een andere groep gepersonaliseerde feedback kreeg. Deze laatste variant leek op de lange termijn het herstel het best te bevorderen.

Over wat uiteindelijk de beste vorm en variant van de cursus is, kan Köhle op basis van haar onderzoek, nog geen harde conclusies trekken.  De resultaten laten wel zien dat de cursus het potentieel heeft om psychologische klachten bij partners van kankerpatiënten en andere doelgroepen, zoals mantelzorgers, te verminderen. Nadine Köhle promoveerde afgelopen week aan de Universiteit Twente op haar onderzoek.

Bron(nen):