donderdag, 17 juni 2021

Vaker psychische klachten bij naasten van verslaafden

Naasten van personen met verslavingsproblemen hebben vaker last van psychische klachten. Door de zware belasting en soms geïsoleerde positie, lopen zij een matig tot sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis of angststoornis. Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut.

Aan het onderzoek namen 285 naasten deel: mensen die met een verslaafde in een huis woonden of minimaal twee keer per week contact hadden met de verslaafde. Om na te gaan of deze groep verschilde van de algemene bevolking werden zij vergeleken met ruim 4600 volwassenen uit het NEMESIS-2, een studie naar psychische aandoeningen onder de Nederlandse bevolking.

Overal alleen voor staan

Bijna alle naasten ervoeren een matige (47 procent) of hoge (48 procent) mate van psychische klachten in de afgelopen maand, tegenover respectievelijk 19 procent en 2 procent in de algemene bevolking. Maar liefst 72 procent van de naasten had de hele tijd of meestal het gevoel overal alleen voor te staan, het gevoel dat de omgeving hun situatie niet begreep en/of het gevoel dat zij financiële, huishoudelijke of sociale taken moesten overnemen van de persoon met verslavingsproblematiek.

In de afgelopen maand verzuimden de naasten gemiddeld 12,7 dagen bij het uitvoeren van hun (vrijwilligers)werk of normale bezigheden, tegenover gemiddeld 3,3 dagen in de algemene bevolking.

Rapport

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld van de medewerkers van de Alcohol en Drugs Infolijn. Zij voerden in de afgelopen twintig jaar veel gesprekken met naasten van verslaafden en merkten dat deze groep zwaar belast wordt. De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport De ervaren belasting van naasten van personen met verslavingsproblemen: een verkennend onderzoek.

Bron(nen):
  • Trimbos-instituut