donderdag, 17 juni 2021

Online ontmoeten geeft gelukkiger huwelijk

Ben je op zoek naar een partner? Een nieuwe studie suggereert dat je het beste online op zoek kan naar een partner. Huwelijken van koppels die elkaar online ontmoet hebben, duren langer en eindigen minder vaak in een scheiding.

Echtgenoten die elkaar ooit in de kroeg ontmoetten zijn het ongelukkigst. Deze conclusie trekken psychologen van de Universiteiten van Chicago en Harvard in Proceedings of the National Academy of Sciences.

Online dating
Van de huwelijken die tussen 2005 en 2012 in de Verenigde Staten werden gesloten, is eenderde voortgekomen uit een ontmoeting op internet. De helft daarvan is een resultaat van online dating, de andere helft van meer toevallige online ontmoetingen. De onderzoekers wilden weten of dit invloed had op de kwaliteit van de huwelijken.

Daarom ondervroegen de onderzoekers 19.131 mensen die tussen 2005 en 2012 trouwden. Allereerst vroegen ze of het huwelijk tot op dat moment stand had gehouden. Zes procent van de 'online stellen' was al uit elkaar, maar bij de stellen die elkaar elders dan online onmoeten was dit al 7,6 procent.

Huwelijkstevredenheid
Aan de mensen die nog getrouwd waren, legden de onderzoekers een vragenlijst voor die betrekking hadden op de huwelijkstevredenheid. Die gingen allereerst over de algehele tevredenheid, maar ook over de mate van affectie, communicatie en romantische gevoelens voor elkaar.

Gemiddeld gaven de online ontmoeters hun huwelijk op basis van deze criteria een 5,68 op een schaal van één (extreem ongelukkig) tot zeven (perfect). De andere groep kwam gemiddeld op 5,48. Er waren overigens ook nog duidelijke verschillen binnen de online en offline groepen. Online dating via eHarmony leverde de hoogste score op (5,86), van de andere online ontmoetingen doen mulitplayer computerspellen en sociale netwerken het goed (beide 5,72).

Van de offline gestarte huwelijken bleken stellen die samen opgroeiden het gelukkigst (5,67), gevolgd door partners die elkaar via hun opleiding (5,59) of hun kerk of andere religieuze instelling (5,58) kenden. Partners die met een avond in de kroeg (5,37) of een blind date (5,31) begonnen zijn het minst gelukkig met elkaar.

Motivatie
Ook na correctie voor demografische factoren zoals sociale klasse, leeftijd (online daters zijn gemiddeld ouder) en inkomen, bleef het verschil tussen online en offline significant. De onderzoekers vermoeden dat bij online ontmoeters de motivatie om een serieuze relatie aan te gaan en die ook te onderhouden groter is dan bij de anderen.

Trefwoorden:
Bron(nen):
    • WebMD
    • Nu.nl