Is een traag werkende schildklier erfelijk?

Getty Images

Ik heb mijn schildklierwaarden meerdere keren laten meten. In 2017/2018 was het TSH 4 en nu in 2019 is dit verdubbeld naar TSH 9. Ik ga er zelf even van uit dat mijn schildklier te traag werkt, dit op basis van persoonlijke klachten: moe, aangekomen, depressief/somber. Mijn moeder, zus en tante hebben deze klachten ook. Kun je dan stellen dat het genetisch is? Zo ja, wat betekent dat dan?

Dennis uit Uden

Miranda Boom, verpleegkundig specialist Interne geneeskunde met specialisatie (onder andere) schildklieraandoeningen bij het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en expert bij MijnSchildklierwijzer:

Een TSH waarde tussen 0.27 tot 4.2 mU/L zijn normale waarden***. Het gaat bij jou nog om relatief mild verhoogde TSH waarden, dus een op het randje van te langzaam werkende schildklier. Dit noemen we een subklinische hypothyreoïdie. In combinatie met de klachten zou een proefbehandeling gestart kunnen worden, maar een subklinische hypothyreoidie hoeft niet per se behandeld te worden.

Je zegt dat je moeder, zus en tante dezelfde klachten als jij hebben (moe, aangekomen, depressief/somber). Maar je schrijft niet of zij ook een traag werkende schildklier hebben? Een te langzaam werkende schildklier kan familiair zijn. Dat betekent dat het in bepaalde families vaker voorkomt dan bij andere families. Of het echt genetisch - dat wil zeggen erfelijk - is, is nog niet helemaal duidelijk. De erfelijke factor is in ieder geval nog niet ontdekt. Wel komt het in bepaalde families of streken vaker voor. Ook in gebieden waar jodiumtekort meer voorkomt.


***Normale waarden kunnen per ziekenhuis afwijken