maandag, 27 juni 2022

Nederlanders slapen vaak genoeg maar niet altijd goed

Nederlanders slapen over het algemeen lang genoeg, maar dat betekent niet automatisch dat we ook goed slapen. Uit grootschalig meta-onderzoek in opdracht van de Hersenstichting blijkt dat een grote groep Nederlanders, met name vrouwen, slaapproblemen heeft.

Nooit eerder is zo diep in de slaapcijfers gedoken, in totaal is slaapdata van maar liefst 140.000 mensen uit 34 bestaande Nederlandse bevolkingsonderzoeken van de afgelopen 25 jaar bekeken.

90 procent van de Nederlanders slaapt binnen de aanbevolen duur van 7-9 uur voor volwassenen. Dat we genoeg slapen betekent echter niet automatisch dat we ook goede slapers zijn. Lang genoeg slapen is namelijk niet hetzelfde als een goede nachtrust.

Slaapproblemen

Vrouwen slapen over het algemeen namelijk iets langer dan mannen, maar ze slapen ook een stuk slechter. Vrouwen komen moeilijker in slaap, hebben meer moeite met doorslapen en gebruiken meer slaapmedicatie dan mannen. 11 procent van de vrouwen in de leeftijdsgroep 41 tot en met 65 jaar gebruikt slaapmedicatie vs. 4,6 procent van de mannen, in de leeftijdsgroep 65+ is dat zelfs 17,5 procent van de vrouwen vs. 6,1 procent van de mannen.

Er zijn drie belangrijke slaapproblemen: moeilijk in slaap komen (duurt langer dan een half uur), moeite met doorslapen en vroeg wakker worden. Vrouwen doen het slechter dan mannen. Ruim 1 op de 5 mensen van 41 tot 66 jaar wordt te vroeg wakker (24 procent van de vrouwen, tegen 17,6 procent van de mannen).

Met name vrouwen vallen na nachtelijk wakker worden weer moeilijk in slaap. Vrouwen komen bovendien veel moeilijker in slaap dan mannen.

Goede slaap is niet alleen belangrijk om goed te functioneren, maar ook om gezondheidsschade te voorkomen. Chronisch slecht slapen vergroot namelijk het risico op het krijgen van ziektes en aandoeningen.