Ergotherapie

Wat is ergotherapie?

Getty Images

De ergotherapeut helpt mensen dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische klachten. Dit kunnen allerlei soorten activiteiten zijn.

Kun je door lichamelijke en/of psychische klachten niet meer datgene doen wat je eerder wel kon? Dan kan een ergotherapeut je misschien helpen. Een ergotherapeut geeft praktische adviezen om mensen te helpen dagelijkse activiteiten weer zelfstandig uit te voeren. Met oefeningen, praktische tips en adviezen over hulpmiddelen kan een ergotherapeut bewegen stimuleren. Behandelaars zijn onder andere werkzaam in revalidatiecentra, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Sommigen met een eigen praktijk. Je kan een ergotherapeut bezoeken zonder verwijsbrief van de huisarts.

Bij welke klachten naar de ergotherapeut?

Ergotherapeuten zijn er voor mensen die ­activiteiten niet meer goed zelf kunnen uitvoeren, zoals:

  • Verzorging en huishouden, bijvoorbeeld opstaan, aankleden, wassen en koken
  • Hobby’s en vrije tijd, zoals tuinieren, schrijven, computergebruik

Ergotherapeuten kunnen ook meedenken over benodigde aanpassingen in woningen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn dat een douche of toilet moet worden aangepast. Veel ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in veelvoorkomende klachten of aandoeningen, zoals dementie, reuma, chronische pijn, vermoeidheid en valproblematiek.

Wat kun je verwachten?

Een goede ergotherapeut kijkt gericht naar je persoonlijke situatie. Wat wil je graag weer goed kunnen? Wat is ervoor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Is het voldoende om praktische tips mee te geven? Moeten er vaardigheden of activiteiten geoefend worden? En heb je misschien hulpmiddelen nodig? Adviezen variëren van oefeninstructies tot slimme manieren om activiteiten makkelijker te maken. Zoals adviezen om sokken aan te trekken, makkelijker op te staan en tips over makkelijker dweilen en koken.

Een ergotherapeut is ook gespecialiseerd in het adviseren over hulpmiddelen. Die variëren van speciaal bestek tot afwasborstels met een zuignap (voor eenhandig afwassen) en hulpmiddelen om aankleden makkelijker te maken. Ergotherapeuten kunnen adviseren over hulpmiddelen die het best bij je situatie passen. Om zelf al een idee te krijgen kun je kijken op www.hulpmiddelenwijzer.nl, een website ontwikkeld door kennisinstituut Vilans. Daarop staat ook wat het hulpmiddel ongeveer kost en of het vergoed wordt.
 
Ergotherapeuten kunnen bovendien meedenken over aanpassingen die in de woning nodig en mogelijk zijn. Ergotherapeuten werken vaak samen met andere zorgverleners, zoals de huisarts, de fysiotherapeut, de oefentherapeut, de psycholoog en de thuiszorgmedewerker. Je ergotherapeut zal indien gewenst ook je partner en eventuele mantelzorgers bij de behandeling betrekken.

Kwaliteit

Ergotherapeut is een beschermde opleidingstitel. Dat betekent dat iemand zich pas zo mag noemen als hij/zij een erkende opleiding succesvol heeft afgerond. In het geval van de ergotherapeut is dat een vierjarige hbo-opleiding. Het Kwaliteitsregister Paramedici is bedoeld om de kwaliteit van paramedische beroepen te bewaken. Ook ergotherapeuten kunnen zich, vrijwillig, inschrijven in dit register. Ergotherapeuten kunnen bovendien lid worden van de beroepsvereniging Ergotherapie Nederland (EN). Er zijn ook ergotherapeuten die wel lid zijn van de beroepsvereniging, maar niet ingeschreven staan in het Kwaliteits­register Paramedici. Er zijn ook ergotherapeuten die geen lid zijn van de beroepsvereniging. Op hun website vind je, als het goed is, geen logo van de EN. Via de website van de EN  kun je een bij de beroepsvereniging aangesloten ergotherapeut vinden.

Kosten en vergoeding

Tarieven voor ergotherapie worden vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZa. Ergotherapie wordt voor tien uur vergoed vanuit de basisverzekering. De kosten tellen mee bij je eigen risico, dat momenteel op 385 euro ligt. Extra uren ergotherapie kunnen worden vergoed als je daar aanvullend voor verzekerd bent. Let op: zorgverzekeraars stellen over het algemeen wel als voorwaarde dat je ergotherapeut een contract met hen heeft. Als dat niet zo is, kan het zijn dat je de kosten moet voorschieten en deze niet volledig vergoed krijgt. Verzekeraars letten er vooral op of ergotherapeuten geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici. Sommige verzekeraars vergoeden alleen bij een verwijzing van de huisarts.

Auteur 
Bron 
  • Plus Magazine