Shiatsu, massage van meridianen

Allerlei verschillende stijlen

Getty Images

Shiatsu is een manier van lichaamstherapie of massage, waarbinnen diverse stijlen zijn ontwikkeld. De overeenkomst is dat alle beoefenaars van shiatsu met duimen, andere vingers en handpalmen druk uitoefenen op bepaalde plaatsen op het lichaam.

Shiatsu heeft met acupunctuur gemeen dat hij uitgaat van energiebanen in het lichaam, genaamd meridianen. Met name bij rugpijn en migraine zou shiatsu uitkomst kunnen bieden.

Wat kun je verwachten?

De basis bij shiatsu is altijd dezelfde, maar tussen de verschillende stijlen zijn wel enkele belangrijke verschillen. Massage bij klassieke shiatsu gebeurt alleen met blote handen en er wordt alleen druk uitgeoefend. Bij andere stijlen wordt er soms ook voor gekozen om benen of armen uit te rekken. Ook wordt bij modernere shiatsu gemasseerd met armen, ellebogen, knieën of voeten. Bij de klassieke shiatsu is het ook de bedoeling dat de patiënt zijn of haar kleding aanhoudt (draag dus gemakkelijk zittende kleding). Bij beoefenaars van nieuwere stijlen is dit niet altijd het geval.

Een stijl die ook vaak terugkomt is Zen shiatsu, waarbij volgens sommigen meer technieken uit de traditionele Chinese geneeswijze gebruikt worden. Zen shiatsu en klassieke shiatsu zijn volgens andere beoefenaars echter hetzelfde. In ieder geval hebben veel beoefenaars hun eigen stijl ontwikkeld.

Kwaliteit

Er zijn diverse beroepsverenigingen voor beoefenaars van shiatsu. Twee van de grotere zijn de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten (NVST) en de Vereniging voor Iokai Shiatsutherapeuten (VIS). Ook bij Zhong, een beroepsvereniging voor traditionele Chinese geneeskunde, zijn diverse beoefenaars van shiatsu aangesloten. Leden van deze beroepsverenigingen houden zich aan diverse kwaliteitscriteria (zoals opleiding) en gedragscodes rondom het beoefenen van shiatsu.

Er zijn ook behandelaars die shiatsu beoefenen en geen lid zijn van een beroepsvereniging.

Effectiviteit

Sommige mensen voelen zich meer ontspannen na een shiatsu-behandeling. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs dat shiatsu klachten kan voorkomen of verminderen. 

Vergoeding

Shiatsu is een alternatieve therapie waarvoor je je aanvullend kunt verzekeren. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt sterk af van je zorgpolis. Zorgverzekeraars vergoeden meestal één maximumbedrag voor alle alternatieve therapieën die je kiest, en vaak ook een maximumbedrag per behandeling. De meeste zorgverzekeraars stellen voor vergoeding als eis dat de alternatieve behandelaar is aangesloten bij een beroepsvereniging.

Tips voor veilig gebruik

Overweegt je shiatsu? Vier tips voor een veilig gebruik:

  • Alternatieve therapieën heten zo, omdat ze volgens de reguliere geneeskunde niet bewezen effectief zijn.
  • Zie alternatieve therapie altijd als aanvulling op reguliere zorg. Niet als vervanging.
  • Informeer de huisarts en overige behandelaars.
  • Besef dat sommige alternatieve therapieën risico’s kunnen inhouden. Dat geldt ook voor reguliere zorg, maar alternatieve therapieën zijn nu eenmaal minder goed onderzocht.
     
Auteur 
  • Jeroen Wapenaar