maandag, 8 augustus 2022

Bewegen met computergames

Kinderen die liever gamen dan buitenspelen, kunnen alsnog genoeg beweging krijgen dankzij actieve games. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van de gemeente Eindhoven.

In Nederland is het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht in de afgelopen 25 jaar sterk toegenomen. De kinderen zijn minder gaan bewegen en besteden meer tijd aan zittende activiteiten, zoals tv kijken, computeren en gamen. Recentelijk zijn er een aantal computergames ontwikkeld, die juist deze groep kinderen verleidt tot meer beweging. 

TNO heeft zes van deze actieve computergames getest. Hierbij werd gekeken of de games de kinderen daadwerkelijk helpen om de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) te halen. De onderzochte games zijn: Lasersquash, Apartgame, Wii, Xerbike, Eyetoy, Dance Dance Revolution.

Onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd bij basisschoolkinderen van 7-13 jaar (groep 4, 7 en 8). Bij 12 kinderen zijn de belastingsintensiteit en het energieverbruik gemeten (aan de hand van de zuurstofopname). Daarnaast zijn bij 31 kinderen de plezierbeleving en de populariteit gemeten.

Uit het onderzoek is gebleken dat van de onderzochte games met name de Xerbike, Lasersquash en de Apartgame leiden tot een zeer intensieve belasting. Daarnaast leidt ook de Dance Dance Revolution tot voldoende intensiteit om aan de NNGB te voldoen. De top-3 van leukste games is volgens de kinderen: Lasersquash, de Apartgame en de Wii.

Bron(nen):