Fietsen naar het werk is gezond

Getty Images

ROSMALEN - Werknemers die vaker met de fiets afreizen naar hun werk zijn minder vaak ziek dan hun autorijdende of treinreizende collega's. TNO presenteert deze resultaten vandaag op een fietsvakbeurs.

Gemiddeld zijn fietsende medewerkers één dag per jaar minder ziek. Dat lijkt niet veel, maar het kan werkgevers veel geld schelen. Wanneer één procent meer mensen gaat fietsen naar zijn werk, leidt dat mogelijk tot een kostenbesparing van 27 miljoen euro. Het ziekteverzuim daalt nog meer als de mensen verder en vaker fietsen.

Nadelen
Voor het onderzoek werden 1200 werknemers van drie grote Nederlandse organisaties gevraagd naar hun fietsgedrag. Hiervan geeft 64 procent aan een regelmatige fietser te zijn. Redenen voor mensen om niet te fietsen naar het werk zijn: de reistijd, het weer, bezweet aankomen en te ver weg wonen.

Stimulans
TNO vindt dat overheid en werkgever fietsgebruik in het woon-werkverkeer verder moeten stimuleren met subsidies en campagnes. Op dit moment gebeurt dit al bij de overheid. Hier krijgen fietsende ambtenaren een vergoeding van vijftien cent per kilometer. Hun autorijdende collega's moeten het doen met vijf cent per kilometer.

Auteur 
Bron 
  • TNO