vrijdag, 22 januari 2021

Meer vergiftigingen door vloeibare wasmiddelen

De meeste vergiftigingen in 2013 ontstonden door geneesmiddelen en huishoudmiddelen, zoals slaaptabletten, pijnstillers en schoonmaakproducten. Opvallend was de stijging van het aantal meldingen over vloeibare wasmiddelen. Dit meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum werd in 2013 41.338 keer gebeld over in totaal 37.040 mensen en dieren die waren blootgesteld aan giftige stoffen. Het aantal blootstellingen van kinderen aan vloeibare wasmiddelen bleek opvallend gestegen te zijn: van 201 in 2011 naar 381 in 2012 en 445 in 2013.

Liquid caps

In 2013 ging meer dan de helft van deze meldingen over blootstelling van kinderen aan liquid caps. Dit zijn capsules van oplosbaar folie gevuld met vloeibaar wasmiddel, die rechtstreeks in de trommel van de wasmachine geplaatst kunnen worden. "Vaak ging het om inname van een liquid cap via de mond, waarbij onder andere misselijkheid en braken kunnen optreden", licht Irma de Vries, plaatsvervangend hoofd van het NVIC, toe. "Liquid caps lijken meer schade te veroorzaken dan reguliere vloeibare wasmiddelen. Bij contact van de inhoud van een liquid cap met de ogen kan ernstige oogschade ontstaan."

Geneesmiddelen en paddestoelen

Blootstelling aan geneesmiddelen kwam in 2013 het vaakst voor. Ook ontving het NVIC vorig jaar 165 meldingen over paddestoelen.

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum is de nationale vraagbaak voor huisartsen, medisch specialisten en andere hulpverleners bij acute vergiftigingen. Het centrum geeft informatie over de effecten en behandeling van vergiftigingen bij mensen en dieren.
 

Bron(nen):