zaterdag, 18 september 2021

Slang voor kijkonderzoek ziekenhuis vaak niet schoon

Van de slangen die in ziekenhuizen gebruikt worden voor kijkonderzoek is 15 procent niet schoon. Dat concluderen onderzoekers van het Erasmus MC.

De onderzoekers vonden bij 15 procent van in Nederland gebruikte endoscopen die worden gebruikt bij galweg- en alvleesklieronderzoek micro-orgnanismen. De kans om hierdoor ziek te worden is klein, maar bij specifieke patiënten kunnen zij toch een risico opleveren.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift Gut. Volgens de onderzoekers zijn de huidige reinigings- en controleprocessen voor dit type endoscopen niet adequaat en veilig, maar blijft de behandeling met de scopen wel belangrijk en kan zelfs levensreddend zijn.

Voor het onderzoek werden in 67 centra in totaal 745 onderdelen van 155 zogenaamde duodenoschopen onderzocht, 23 scopen bleken niet goed schoon. Dit duidt erop dat de reiniging en desinfectie niet altijd voldoende was. Mogelijk vanwege het complexe ontwerp van de scoop.

Onmisbare instrumenten

Het is onduidelijk op welke schaal patiënten ook echt besmet worden met bacteriën. Desondanks blijven duodenoscopen onmisbare instrumenten bij de behandeling van ernstige en levensbedreigende aandoeningen.

Fabrikanten, controlerende instanties, overheid, MDL-artsen en artsen-microbioloog hebben al meerdere stappen ondernomen om het risico op infecties door besmette endoscopen zo klein mogelijk te maken. Ook worden er nieuwe endoscooptypen ontwikkeld.