dinsdag, 24 mei 2022

Hoe komt mijn zoon af van bedplassen?

Mijn zoon van 6 jaar doet aan bedplassen. Soms twee keer per nacht meestal een keer, maar wel echt elke nacht. Ik probeer hem 's nachts twee keer wakker te maken, maar het maakt gewoon niet uit. Ik heb gelezen dat hij goed wakker moet zijn. Dit is vaak niet zo, dus waarschijnlijk is hij gewend om in zijn slaap te plassen. Ik hoor verschillende mensen over het medicijn Minrin? Zou dat iets zijn? En kan het ermee te maken hebben dat hij, toen hij drie maanden oud was, vijf dagen in het ziekenhuis heeft gelegen in verband met een urineweginfectie?
Debby

Herman van Tinteren, kinderarts

Er wordt gesproken van bedplassen, of met een medische term enuresis nocturna, als kinderen vanaf 6 of 7 jaar nog in hun bed plassen. Het is zo’n grote groep die dit doet waardoor het niet als abnormaal wordt beschouwd. Maar ook van de 6-jarigen plast nog 15 procent geregeld in bed. Jouw zoontje is dus in een groot gezelschap van met name andere jongens. Het is bekend dat elk jaar van de groep bedplassers ongeveer 15 procent droog wordt.

Onschuldig bedplassen

Alvorens te kunnen zeggen dat het om onschuldig bedplassen gaat, is het belangrijk om een aantal zaken na te gaan. Is het kind geheel gezond? Heeft het kind nooit blaasontsteking gehad? En doet het kind een grote plas ineens, waardoor gelijk het hele bed drijfnat is? Vaak spelen ook erfelijke factoren een rol en blijkt dat een vader of moeder vroeger nog lang in bed geplast heeft.

Sommige ouders geven aan dat hun kind diep lijkt te slapen en daardoor mogelijk niet merkt dat het een volle blaas heeft. Omdat dit signaal niet tot het bewustzijn doordringt, functioneert de blaas zoals bij jonge kinderen gebruikelijk is, namelijk door bij een bepaalde vulling leeg te lopen.

Omdat je aangeeft dat je zoontje vroeger een blaasontsteking heeft gehad, zou ik niet durven zeggen dat het hier om 'gewoon' bedplassen gaat. Daarvoor is het nodig te weten welke onderzoeken er destijds zijn gedaan en wat daarvan de uitkomst was.

Kind droog maken

Er zijn ontzettend veel manieren om je kind droog te maken. Welke het beste aansluit aan de gegeven situatie kan een arts bepalen. Het gebruik van Minrin is over het algemeen niet het middel van eerste keuze, maar kan in voorkomende gevallen ervoor zorgen dat je kind een droge nacht heeft. Minrin is alleen op recept van de huisarts te verkrijgen. Er zijn bepaalde situaties waarin het niet gebruikt moet worden. Juist vanwege de doorgemaakte urineweginfectie op nog jonge leeftijd, denk ik dat je er het beste aan doet om de situatie te bespreken met je huisarts.

Herman van Tinteren werkte dertig jaar als algemeen kinderarts in ziekenhuis Tergooi. Daarnaast schreef hij meerdere boeken over kindergeneeskunde. Inmiddels beantwoordt hij geen expertvragen meer voor Gezondheidsnet. Je kunt je vraag wel stellen aan kinderarts Carole Lasham.

Heb je ook een vraag? Stel deze dan aan een van onze experts. Ga met spoedeisende vragen altijd naar je huisarts, daarvoor zijn de experts niet de aangewezen persoon. Ze stellen ook geen diagnoses. De overige voorwaarden vind je hier.