Resultaten vitamine enquête

Wat weet jij over vitaminen?

Getty Images

Bijna de helft van de Nederlanders weet niet dat kinderen onder de 4 jaar en vrouwen boven de 50 extra vitamine D nodig hebben. Toch slikt driekwart van de Nederlanders voedingssupplementen.

Dat blijkt uit een online enquête van Gezondheidsnet.nl in samenwerking met het Vitamine Informatie Bureau. Aan het onderzoek namen bijna 2500 volwassenen deel.

Vitamine D

Nog niet de helft van de ondervraagden weet dat voor vrouwen boven de 50 jaar de aanbeveling geldt om een vitamine D-supplement te slikken. Dat kinderen tot 4 jaar extra vitamine D nodig hebben, weet bijna  40 procent niet en dat je als je sport extra vitamines nodig hebt is slechts bij 39 procent bekend. Gelukkig weten de meeste mensen wel dat vitaminen essentieel zijn voor de weerstand (80 procent) en dat hoe meer vitaminen, hoe beter niet op gaat (85 procent).

Supplementen

Van de ondervraagden slikt 72 procent wel eens een voedingssupplement. Hiervan gebruikt een derde een multivitamine en 61 procent een supplement met een vitamine of mineraal zoals vitamine D. Daarnaast slikt 60 procent een ander supplement, bijvoorbeeld een kruidenpreparaat of visolie. De meeste mensen gebruiken voedingssupplementen het hele jaar door. Een vijfde slikt alleen in de winter.

Motivatie

De belangrijkste reden om supplementen te slikken is als aanvulling op de dagelijkse voeding. Ook het verhogen van de weerstand is voor veel mensen een belangrijke beweegreden. Jong volwassenen gebruiken supplementen daarnaast vaak als compensatie van een ongezond eetpatroon of om zich minder vermoeid te voelen.

Ook het advies van de huisarts, bijvoorbeeld omdat iemand boven de 50 jaar is of zwanger is of probeert te worden, is een belangrijk motief om dagelijks een vitaminepilletje te slikken. 65-plussers gebruiken supplementen vaak uit gewoonte.

Informatiebronnen

Internet is duidelijk de meest gebruikte bron als het aankomt op informatie over voedingssupplementen. Ook het etiket en de dokter of diëtist worden regelmatig geraadpleegd. Daarbij wordt de dokter als meest betrouwbare bron gezien, maar ook internet scoort hoog. Vrienden, familie, radio en televisie worden minder gebruikt en ook minder vertrouwd.

Mensen met een hoge opleiding noemen internet beduidend vaker als bron, lager opgeleiden grijpen eerder naar brochures.  65-plussers noemen naar verhouding vaker de dokter of diëtist als bron. Zij maken minder gebruik van het internet.

Kinderen

Bijna de helft van de ouders geeft hun kind dagelijks een multivitamine, 38 procent doet dit af en toe en 15 procent deelt alleen vitamine D uit. Ouders geven hun kind vooral vitaminesupplementen als aanvulling op de dagelijkse voeding en om de weerstand te verhogen. Sommige ouders geven ook aan dat hun kind niet altijd gezond eet.

Opvallend is dat ouders met thuiswonende kinderen zelf gemiddeld minder vaak supplementen slikken. Wel is het zo dat ouders die zelf supplementen slikken ook vaker een multivitamine aan hun kind geven. Het geven van vitamine D staat los van het slikgedrag van ouders.

Kennis

Op het gebied van kennis over voedingssupplementen valt dus nog wel wat winst te behalen. Mensen die supplementen slikken, beantwoorden vragen over vitaminepillen beduidend beter. Ditzelfde geldt voor mensen tussen de 35 en 49 jaar en ouders van thuiswonende kinderen. Ook de informatiebron maakt verschil.

Consumenten die informatie van internet of van etiketten op de verpakking halen, hebben gemiddeld de meeste antwoorden goed: een significant verschil met de mensen die hun informatie van de dokter hebben. Mensen die informatie van vrienden of radio en televisie halen scoren het laagst. Opvallend is daarnaast dat mensen met hbo en mbo de vragen vaker goed beantwoorden dan mensen met een universitaire achtergrond.

Claims

Driekwart van de consumenten denkt dat ze wel eens misleid worden door de informatie op de verpakking van voedingsmiddelen en supplementen.  Opvallend is dat 65-plussers minder sterk dit gevoel hebben. Bijna de helft geeft aan ook altijd op de claims op een verpakking te letten.

Slechts 27 procent weet dat de EFSA (Europese Voedsel en Waren Autoriteit) alle claims die op verpakkingen mogen staan heeft beoordeeld.  Dit zijn vooral  jongeren,  mensen met een hoog opleidingsniveau of mensen die supplementen slikken. Meer dan 90 procent is dan ook van mening dat er strenger moet worden gecontroleerd of alle informatie op verpakkingen wel klopt.     

Over de enquête

Een totaal van 2492 mensen nam deel aan de online enquête op GezondheidsNet.nl. Hiervan was het overgrote deel (80 procent) vrouw. De meeste deelnemers waren tussen de 35 en 64 jaar oud. Een derde van de deelnemers (368) hadden nog thuiswonende kinderen, bij 45 procent waren de kinderen jonger dan 12 jaar.

Bijna de helft van de respondenten had een normaal gewicht. Bij 35 procent was sprake van overgewicht (BMI > 25) en 14 procent was obees (BMI>30). Ondergewicht kwam bij 2 procent van de deelnemers voor. Ondanks het overgewicht voelde 79 procent van de deelnemers zich gezond.

Meer weten over vitamine D? Hier vind je alles over deze supervitamine.