'Thuisbevalling veilig'

Getty Images

AMSTERDAM - Het Nederlandse systeem van thuisbevallingen is veilig volgens de Canadese bijzonder hoogleraar en verloskundige Eileen Hutton. De relatief hoge perinatale sterfte komt niet door de thuisbevalling, maar door de sterfte bij vroeggeboortes, zo meldde zij bij haar oratie aan de Vrije Universiteit.

De Canadese verloskundige wijst erop dat als wordt gecorrigeerd voor sterfte bij vroeggeboortes, de perinatale sterfte in Nederland zelfs 4 procent lager is dan in de Europese Unie. Vrouwen die een zwangerschapsduur hebben van meer dan 37 weken kunnen dus veilig thuis bevallen, aldus Hutton. Vroeggeboorte is een van de vier grote oorzaken van de hoge sterfte rond de geboorte, zo concludeerde ook De Stuurgroep Zwangerschap en geboorte begin 2010 in haar onderzoek naar dit probleem.

In haar geboorteland Canada is in 1994 bewust voor het Nederlandse systeem gekozen, met een autonoom werkende verloskundigen voor laagrisicobevallingen thuis of in het ziekenhuis. Verschil is wel dat de verloskundige bij opname in het ziekenhuis verantwoordelijk blijft voor de medische zorg, zoals pijnbestrijding. Hutton wil haar leerstoel Midwifery Science aan de Vrije Universiteit gebruiken om beter te kijken naar de vroeggeboortes en de hoge sterfte die daar plaatsvindt. Zij is de eerste verloskundige hoogleraar en werkt daarnaast als wetenschappelijk docent en onderzoeker aan de McMaster University in Hamilton in Canada.

Auteur 
Bron 
  • Medisch Contact