maandag, 8 augustus 2022

ADHD-kind rustiger na training ouders

GRONINGEN - Kinderen met ADHD hebben er baat bij als hun ouders een oudertraining volgen. Dat blijkt uit onderzoek van Barbara van den Hoofdakker van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen minder ongehoorzaam worden, minder opstandig gedrag vertonen en minder last hebben van driftbuien en angst- en stemmingsklachten.

ADHD leidt vaak tot problemen op school, in het gezin en in relaties met leeftijdsgenoten. Op de langere termijn lopen kinderen met ADHD een verhoogd risico op het ontwikkelen van bijvoorbeeld delinquent gedrag en verslaving. Goede behandeling is daarmee van groot persoonlijk én maatschappelijk belang.

Oudertraining
Van den Hoofdakker verrichtte onderzoek onder 94 kinderen tussen vier en twaalf jaar met ADHD en gedragsproblemen. De ouders van de helft van deze kinderen kregen reguliere zorg, de ouders van de andere helft van de kinderen kregen daar bovenop een speciale oudertraining.

De training bestond uit 12 groepssessies van elk twee uur, waarin de ouders onder meer leerden hoe ze het dagelijks leven van hun kind kunnen structureren, hoe ze hun kinderen kunnen instrueren en hoe ze gewenst gedrag kunnen prijzen en belonen.

Van den Hoofdakker: "Ouders van kinderen met ADHD zijn vaak geneigd negatief gedrag te bestraffen. Dat wordt in de oudertraining doorbroken. Ouders leren hoe ze het best op ongewenst gedrag kunnen reageren, maar vooral ook hoe ze positief gedrag van hun kind kunnen stimuleren."

Trefwoorden: