maandag, 28 september 2020

Jaarlijks 8000 doden door COPD

AMERSFOORT - Jaarlijks sterven in Nederland zo'n 8000 mensen aan de gevolgen van COPD, wat dit bijna de derde doodsoorzaak in Nederland maakt. De Long Alliantie Nederland heeft recent de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD uitgebracht om zorg op dit vlak te verbeteren.

Waar de sterftecijfers van andere chronische ziekten dalen, is de voorspelling dat de sterfte voor mensen met COPD juist toeneemt in de komende jaren

Laatste zorg
Uit onderzoek naar de palliatieve zorg - zorg in de laatste levensfase - voor mensen met COPD is gebleken dat deze vorm van zorg minder goed georganiseerd is dan bijvoorbeeld de palliatieve zorg voor mensen met kanker. Voor deze groep patiënten was er nog geen richtlijn voorhanden. De nieuwe richtlijn Palliatieve Zorg voor mensen met COPD beschrijft wat in het algemeen wat de beste zorg is voor COPD-patiënten in de palliatieve fase.

Zorg optimaliseren
De richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD biedt zorgverleners een handvat om de inhoud van de zorg te optimaliseren. Dit is van groot belang omdat palliatieve zorg voor mensen met COPD complex is. Dit komt doordat de palliatieve fase bij COPD meerdere jaren kan duren. Daarbij is het in de praktijk moeilijk om vast te stellen of een patiënt in deze fase van COPD is terecht gekomen.

Wensen van de patiënt
In de richtlijn wordt veel aandacht besteed aan het patiëntenperspectief. De wensen van de patiënt zijn namelijk van groot belang voor het verdere behandelproces in deze fase van COPD. Zo kan de patiënt er voor kiezen om wel of niet een verdere behandeling te ondergaan zonder (blijvend) effect. De richtlijn biedt hiermee verschillende invalshoeken binnen de behandeling van palliatieve zorg voor mensen met COPD.

Op 8 oktober 2011 wordt de Dag van de Palliatieve Zorg georganiseerd in Bunnik.