Vaccinatieschema aangepast: 1 HPV-vaccinatie minder vanaf 15 jaar

Gezondheidsraad: 'twee doses HPV-vaccinatie voor alle leeftijden'

Getty Images

De Gezondheidsraad adviseert bij de vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) aan alle groepen twee doses vaccin te geven. Dit advies is overgenomen. Dat betekent dat voor alle jongens en meisjes vanaf nu twee prikken voldoende zijn, met 6 maanden ertussen. Voor de groep ouder dan 15 jaar betekent dat een vermindering van drie naar twee prikken. Voor jongere kinderen blijft het aantal prikken gelijk.

HPV-vaccinatie wordt via het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden aan meisjes en jongens in het jaar dat ze 10 worden.

Bijna helft 9/10-jarigen haalt HPV-vaccinatie bij eerste mogelijkheid

Dit voorjaar ontvingen ruim 800.000 tieners een uitnodiging voor een vaccinatie tegen HPV. Bijna de helft van de 9/10-jarigen kwam hun eerste vaccinatie dit voorjaar halen. Vanaf eind augustus kunnen zij hun volgende of laatste HPV-vaccinatie halen. Tieners die dit voorjaar niet zijn geweest, krijgen een nieuwe kans. Jongens ontvingen dit jaar voor het eerst een uitnodiging. De opkomst bij de eerste HPV-vaccinatie lag in voorgaande jaren halverwege het jaar rond de 60 procent, met uitzondering van 2020 toen de groepsvaccinaties in het voorjaar vanwege COVID-19 werden uitgesteld.

Op verzoek van de staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad bekeken of het aantal prikken omlaag kan. Aanleiding daarvoor waren adviezen van de Engelse Joint Committee on Vaccination and Immunisation en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO.  Uit meerdere buitenlandse onderzoeken blijkt namelijk dat vrouwen die twee vaccinaties gehad hebben ook na meer dan 10 jaar nog heel goed beschermd zijn tegen een HPV-infectie. Ook krijgen zij minder HPV-kanker.

Twee doses voldoende

De raad heeft de wetenschappelijke gegevens over de werkzaamheid en effectiviteit van één, twee of drie doses vaccin beoordeeld. Daaruit concludeert de raad dat twee doses voldoende zijn voor mensen van 15 jaar en ouder: het effect van twee doses is voldoende robuust en overtuigend om de vaccinatie daartoe te beperken. Voor kinderen onder de 15 adviseert de raad het aantal prikken op twee te houden. Dit advies is overgenomen en het vaccinatieschema is inmiddels aangepast.

Is één prik ook voldoende?

De resultaten uit onderzoek naar het effect van één dosis zijn nog te onzeker. De raad adviseert resultaten uit lopend onderzoek naar één prik af te wachten en eventueel daarna het vaccinatieschema opnieuw te beoordelen.

HPV-gerelateerde kanker

HPV is een virus; het humaan papillomavirus. Van dat virus merk je meestal niks, maar het is wel heel besmettelijk. Als je HPV hebt, kun je gemakkelijk zonder dat je het weet iemand anders besmetten. Er zijn verschillende typen HPV-infecties. De twee gevaarlijkste zijn de typen 16 en 18, want die leiden het vaakst tot kanker. Het humaan papillomavirus kan op latere leeftijd kanker veroorzaken in de mond- en keelholte, bij de anus, schaamlippen, vagina, baarmoederhals en de penis. Jaarlijks krijgen in Nederland naar schatting 1.100 vrouwen en 400 mannen kanker door HPV. Ongeveer 5.500 vrouwen krijgen jaarlijks de diagnose 'voorstadium baarmoederhalskanker'.

Auteur 
Bron 
  • RIVM
  • Gezondheidsraad