Feiten en fabels over Restless Legs

Wat is waar?

Getty Images

Restless Legs (RLS) of rusteloze benen is niet zo'n bekende aandoening, dus het is ook niet zo vreemd dat er veel verwarring over bestaat. We zetten de belangrijkste misverstanden voor je op een rijtje!

Mensen met Restless Legs stellen zich aan

Niet waar. Hoe RLS precies ontstaat is nog niet helemaal duidelijk, maar er zijn lichamelijke aanwijzingen te vinden voor het euvel. De boodschappen in de zenuwen van de hersenen naar de benen worden niet goed doorgegeven en daardoor ontstaat dat prikkende gevoel. De klachten kunnen wel verergeren als je je somber of gestrest voelt.

Restless Legs is een voorbode van de ziekte van Parkinson

Niet waar. Beiden ziektes worden behandeld met dopamine-agonisten, maar dat wil niet zeggen dat het ook om dezelfde aandoeningen gaat. Bij de ziekte van Parkinson worden deze medicijnen in veel grotere doses gebruikt dan bij Restless Legs.

Restless Legs zit in de familie

Waar. RLS is in veel gevallen erfelijk. Er blijken wat 'foutjes' te zitten in de genen die de klachten kunnen veroorzaken. Bij 60 procent van de mensen met RLS zijn er meerdere familieleden met dezelfde klachten.

Door Restless Legs ga je schoppen in je slaap

Niet waar. RLS heeft in principe niets te maken met spierschokken. Maar 80 procent van de RLS-patiënten heeft ook last van periodieke ledemaatbewegingen (PLMD). Door deze onwillekeurige bewegingen voelen ze soms schokken door hun benen of armen.

Slaapmiddelen werken niet bij Restless Legs

Waar. Soms wordt Restless Legs niet goed herkend. De onderliggende oorzaak van de slaapproblemen wordt niet gezien en dus gaan mensen slaapmiddelen gebruiken, maar dat werkt vaak niet goed, of slechts tijdelijk. Het is dus belangrijk dat er gekeken wordt waaróm mensen niet goed slapen.

Restless Legs komt alleen voor bij ouderen

Niet waar. Maar het komt wel méér voor op latere leeftijd. Groeipijnen die sommige kinderen voelen, kunnen ook te maken hebben met RLS. Na het 45e levensjaar worden de klachten van RLS vaak erger. Op dat moment gaan mensen dan ook vaak naar de huisarts voor een behandeling.

Restless Legs is hetzelfde als spierkramp

Niet Waar. Vaak wordt het wel met spierkrampen verward, waardoor mensen verkeerde middelen gaan gebruiken om klachten tegen te gaan. Bij nachtelijke spierkramp worden mensen gedurende de nacht soms wakker, omdat zij last hebben van pijnlijke kramp. Dit is iets anders dan het voortdurende gevoel dat je je benen moet bewegen wat mensen met RLS hebben. RLS is een aandoening van de zenuwen.

Auteur