In september nieuwe coronavaccinatieronde voor iedereen van 12 jaar en ouder

Kabinet houdt rekening met nieuwe coronagolf

Getty Images

Iedereen van 12 jaar en ouder wordt vanaf half september uitgenodigd voor een nieuwe coronavaccinatie. Dat is nodig om de bescherming tegen ernstige ziekte op peil te houden. In het ideale geval krijgt iedereen dan een op de omikronvariant aangepaste vaccinatie.

Vanaf half september krijgen eerst mensen met een hoger medisch risico en zorgpersoneel met patiëntencontact een uitnodiging. Vervolgens kunnen ook anderen vanaf 12 jaar en ouder een afspraak maken.

Dat schrijft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer. "Het hoogtepunt van de coronacrisis lijkt achter ons te liggen en daar heeft vaccineren een belangrijke bijdrage aan geleverd. Toch houdt het kabinet rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Om de bescherming tegen ernstige ziekte en sterfte op peil te houden, de zorg bereikbaar te houden en om maatschappelijke belasting door bijvoorbeeld uitval van personeel te voorkomen, adviseert het OMT een nieuwe vaccinatieronde te starten."

Vijfde enting voor zestigplussers

Boost- en herhaalprikken zijn volgens experts nodig omdat de bescherming door vaccinaties afneemt naar verloop van tijd. Voor veel zestigplussers wordt dit de vijfde inenting tegen het coronavirus, na de basisserie (2 prikken), de boost (3de prik) en herhaalvaccinatie (de 4de). Volgens de laatste RIVM-rapportage beschermt de recente herhaalprik voor zestigplussers voor 77 procent tegen ziekenhuisopname en 80 procent voor IC-opname. Maar mensen die vorig jaar alleen de basisserie vaccinaties haalden, zijn daartegen nauwelijks nog beschermd, constateert het RIVM.

Vaccinatiebereidheid neemt af

Overigens neemt de vaccinatiebereidheid af naarmate het virus langer rondgaat en muteert in mildere varianten. De opkomst bij de eerste prikken begin 2021 was nog dik 80 procent onder alle volwassenen, terwijl maar net iets meer dan de helft van de uitgenodigde 60-plussers afgelopen voorjaar een herhaalprik ging halen.

Auteur 
Bron 
  • Algemeen Dagblad
  • NOS