Somber of depressief?

Psychotherapie is effectief

Getty Images

Iedereen is weleens somber, maar vaak beïnvloedt dat het dagelijks leven niet. Als somberheid het dagelijks leven wél beïnvloedt, kan er sprake zijn van depressie of van depressieve klachten.

Hoe vaak komt het voor?

Van de 50-plussers heeft 13 tot 15 procent een depressie of depressieve klachten. Twee keer zoveel vrouwen als mannen hebben er last van.

Wat zijn de klachten?

Voor de diagnose depressie moeten minimaal vijf van de volgende klachten minstens twee weken lang elke dag voorkomen: depressieve stemming, geen plezier of interesse in dingen waar eerder wel interesse voor was, duidelijk toe- of afnemen van gewicht, slapeloosheid of juist veel slapen, rusteloosheid of juist traagheid, moeheid, het gevoel waardeloos te zijn of (onterechte) schuldgevoelens hebben, concentratiestoornissen en besluiteloosheid, gedachten over de dood.

Zijn er minder dan vijf maar wel minstens twee klachten, en heeft de somberheid een negatieve invloed op het dagelijks leven, dan gaat het om 'depressieve klachten'.

Hoort het bij het ouder worden?

Nee, het komt op alle leeftijden voor. Wel zijn het vooral mensen van middelbare leeftijd die last krijgen van somberheid.

Wat als je er niets aan doet?

Een onbehandelde depressie (of onbehandelde depressieve klachten) wordt moeilijker behandelbaar. Het kán vanzelf overgaan, maar een behandeling kan wel zorgen dat de klachten sneller verdwijnen.

Wat kan de arts doen?

Er is net een nieuwe richtlijn uit voor de behandeling van depressie en depressieve klachten. Daarin staat dat bij voorkeur eerst een (kortdurende) psychologische behandeling moet worden gegeven, en medicatie pas te proberen als dat niet werkt.

Psychotherapie blijkt namelijk op de langere termijn effectiever te zijn dan medicatie. Op de korte termijn is het even effectief. Na tien tot vijftien sessies psychotherapie voldoet zo’n 70 procent van de patiënten niet meer aan de diagnose depressie. Ook voor mensen met depressieve klachten ligt het succespercentage van een vorm van psychotherapie op ongeveer 70 procent.

Bron 
  • Plus Magazine