donderdag, 22 april 2021

Mensen met diabetes meer gebaat bij slenteren dan bij sporten

Dagelijks meer staan en bewegen, bijvoorbeeld door te slenteren, is beter voor de suikerregulatie van mensen met diabetes dan één uur per dag intensief sporten. Dat blijkt uit onderzoek van Bernard Duvivier van de Universiteit Maastricht.

De resulaten van het onderzoek laten zien dat laagintensief, alledaags bewegen, zoals staan, slenteren of wandelen, een positiever effect heeft op de suikerregulatie van diabetespatiënten dan één uur per dag intensief sporten. Voorwaarde is wel dat het calorieverbruik bij beide vormen van beweging ongeveer aan elkaar gelijk is.

"De huidige norm voor mensen met suikerziekte houdt in dat zij elke dag een half tot een heel uur lang intensief moeten bewegen. Die norm blijkt dus onvoldoende.", stelt Duvivier.

Wandelen

"De onderzoeksresultaten tonen aan dat één uur sporten de nadelige effecten van een hele dag zitten niet volledig kan compenseren en dat vooral minder zitten zeer belangrijk is voor mensen met suikerziekte. Daarnaast suggereren de resultaten ook dat bij mensen met suikerziekte (langzaam) wandelen een alternatief kan zijn voor sporten om de suikerwaarden beter onder controle te houden."

De zogenoemde beweegnorm voor deze groep patiënten moet dan ook aangepast worden. Het advies is iedere dag minimaal een half uur intensief sporten. "Maar niet iedereen kan of wil sporten en daardoor volgen veel mensen dit advies ook niet op." Momenteel zijn er daarom richtlijnen in de maak die ook belang hechten aan minder zitten.
 

Gezondheidsvoordelen

De voordelen van minder zitten ten opzichte van één uur intensief sporten gelden overigens niet alleen voor mensen met suikerziekte. In 2013 publiceerde dezelfde groep bewegingswetenschappers van de Universiteit Maastricht een vergelijkbaar onderzoek, waaruit bleek dat ook gezonde studenten tussen 19 en 24 jaar oud grotere gezondheidsvoordelen kennen bij een lange periode van laag intensieve beweging dan tijdens kortere perioden van intensieve activiteit.

Duvivier onderzoekt momenteel of het laag intensieve regime tevens gezondheidsvoordelen biedt voor mensen met ernstig overgewicht. De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat ook mensen met ernstig overgewicht baat hebben bij wandelen en staan.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het Europese wetenschappelijk tijdschrift Diabetologia.