zondag, 29 november 2020

Steeds meer kinderen ondergaan CT-scan

Het aantal ziekenhuisonderzoeken bij kinderen waarbij relatief hoge doses straling worden gebruikt, is de afgelopen jaren sterk gestegen. Zo nam het aantal CT-scans bij kinderen met grofweg 80 procent toe ten opzichte van 2005. Dit blijkt uit een onderzoek van het RIVM.

De belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek vormt de recente publicatie van de resultaten van een grootschalige epidemiologische studie uit 2013 naar de risico’s voor kinderen van blootstelling aan ioniserende straling. Uit de studie blijkt dat het risico op kanker bij kinderen die een CT-scan hebben ondergaan groter is dan eerder gedacht.

Het was al bekend dat kinderen gevoeliger zijn voor ioniserende straling dan volwassenen. Dit komt doordat kinderen over meer sneldelend weefsel beschikken en omdat zij meer levensjaren tegemoet kunnen zien, waardoor effecten meer tijd hebben om op te treden.

Kinderprotocollen

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat ziekenhuizen verschillend te werk gaan. Zo worden in kinderziekenhuizen speciale kinderprotocollen voor radiologische verrichtingen gebruikt, in algemene ziekenhuizen gebeurt dat niet altijd. Ook zijn er verschillen in het gebruik van tegen straling beschermende maatregelen.

Aanbevelingen

De oorzaken van het toegenomen aantal CT-scans bij kinderen zijn niet bekend. Het is van belang dit nader uit te zoeken. Voor deze studie is literatuuronderzoek gedaan en een digitale enquête gehouden onder alle zeven kinderziekenhuizen in Nederland en 22 algemene ziekenhuizen.

Trefwoorden:
Bron(nen):