Eenzame mensen overlijden eerder

man_bench.jpg
Getty Images

BAARN - Alleen wonen of je eenzaam voelen, vergroot het risico op een verslechtering van je gezondheid. Dat blijkt uit twee onderzoeken die gepubliceerd zijn in de Archives of Internal Medicine.

In het eerste onderzoek werden bijna 45.000 hartpatiënten uit 44 landen van 45 jaar en ouder gevolgd. 19 procent woonde alleen. Gedurende de vier jaar die het onderzoek duurde, bleken mensen die alleen leefden vaker te overlijden.

Het overlijdensrisico was het grootst bij mensen van 45-65 jaar die alleen woonden. Zij liepen een 24 procent grotere kans op overlijden dan patënten van dezelfde leeftijd die samenwoonden met een partner of andere huisgenoten.

​Eenzame senioren
In het tweede onderzoek werden tussen 2002 en 2008 meer dan 1600 senioren van 60 jaar en ouder gevolgd. Deelnemers werd gevraagd of ze zich buitengesloten of geïsoleerd voelden of dat ze kameraadschap misten. 43 procent voelde zich soms eenzaam. Bijna 63 procent van de eenzame proefpersonen bleek wel een partner te hebben.

Eenzame mensen hadden een 45 procent grotere kans om te overlijden tijdens het onderzoek dan deelnemers die zich niet geïsoleerd voelden. Bijna 23 procent van de eenzame deelnemers overleed, tegenover 14 procent van de senioren die zich niet alleen voelden. Dit verhoogde risico bleef bestaan als andere risicofactoren die de levensduur beïnvloeden werden uitgesloten.

​Alledaagse activiteiten
Eenzaamheid bleek ook een verband te hebben met de moeite die senioren hebben met alledaagse activiteiten. Eenzame mensen hadden meer moeite met dingen als wandelen, trappen lopen, eten, zichzelf wassen en aankleden.

​Oorzaken
Eenzame mensen slapen vaak slechter. Bovendien hebben ze meer last van stress, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol. Ook krijgen ze vaker problemen met hun geheugen. Eenzaamheid veroorzaakt niet altijd gezondheidsproblemen. Soms zorgen lichamelijke problemen er juist voor dat iemand in een isolement raakt.

Auteur 
  • Jolanda Niemantsverdriet
Bron 
  • WebMD